Refusjon av periodebillettar/ reisepengar

Publisert: 25.09.2020 Oppdatert: 12.01.2021

Hvis du ikkje får nytta periodebilletten eller reisepengane dine er det mogleg å søka om refusjon. Vi refunderer restverdi utan gebyr som følgjer: periodebillett/talet på dagar x talet på attverande dagar. Refusjon vert rekna frå dagen du tek kontakt.  

Send oss opplysningane vi treng gjennom kontaktskjema

Dette treng vi av opplysningar: 

Refusjon i Skyss Billett
Refusjon går automatisk via betalingmetoden som blei brukt ved kjøp. 
For å refundere ein periodebillett i appen Skyss Billett treng vi:

  • telefonnummer

Refusjon frå Skysskort til bankkonto 

For refusjon av verdi på et Skysskort (Mobilkonto eller bankkonto) må du oppgi kortnummeret eller kundenummeret på Skysskortet.


For overføring til din bankkonto treng vi: 

  • fullt navn
  • fødselsdato
  • folkeregistrert adresse
  • kontonummeret 

Kontaktskjema