Ungdomsbillettområde i Hordaland

Elevar som bor i dei område som er merkte i oransje, har ikkje rett på gratis skolereisekort. Dei må løyse ungdomsbillett dersom dei ønskjer skyss. 

Sjå nedst for meir detaljert kart over kvart område.

 Sjå eit detaljert bilde av ungdomsbillettområdet for: 

Bergen

Askøy

Bømlo

Fjell

Kvinnherad

Lindås

Meland

Os

Osterøy

Stord

Sund

Vaksdal

Voss

Øygarden

 

Her kan du opne kartløysinga