Kulturbilletten

Tilbodet om Kulturbilletten gjeld for skoler i Bergen kommune i tilknyting til reiser til og frå kulturformål. Kulturbilletten er basert på at klasser/grupper nyttar seg av ledig kapasitet på bussane i lavtrafikktid mellom kl. 09.00 og 13.30, og på enkelte linjer mellom kl. 17.00 og 20.00. 

Bestilling av Kulturbilletten er nettbasert og blir betent av Tide på tide.no på vegne av Skyss. Alle skoler har blitt tildelt eit brukarnamn og passord frå Bergen kommune for å få tilgang til Kulturbilletten. Brukarnamn og passord er sendt til postmottaka.

Bestill Kulturbilletten her

For spørsmål knytt til bestilling av Kulturbilletten, vennligst ta kontakt med Tide

For spørsmål og brukarnamn og passord og meir informasjon om Kulturbilletten, sjå Bergen kommune sine nettsider her