Skoleskyss

Elevar i grunnskolen som har rett på gratis skoleskyss, får utdelt skolekort. Kortet gjeld mellom heimen og skolen.

I vidaregåande skolar i Hordaland nyttar elevane som hovudregel 30-dagars ungdomsbillett til skoleskyssen, men kan ha rett på gratis skoleskyss dersom dei er: 

Berekn avstand mellom heimen og skolen

På kartet til Skyss kan skolar, elevar og føresette kontrollmåle avstanden mellom heimen og skolen dersom dei er usikre på om ein elev har krav på skoleskyss.

Gå til kartet

Har du spørsmål? 

Ofte spurde spørsmål

Dersom du ikkje finn svar på det du lurer på her, ta kontakt med skolen din. 

Skoleskyss via epost: skoleskyss@skyss.no