Os

NB: Parkeringsplassane er skilta. Talet på parkeringsplassar er avgrensa.

Ved Rema 1000 Kuven stasjon er det 25 parkeringsplassar tilgjengeleg for deg med 7-, 30- eller 180-dagarsbillett (vaksen/student/honnør), sjå kart over. Som bevis på at du har gyldig billett treng du eit oblat i frontruta på bilen din. Oblatordninga gjeld måndag til fredag mellom kl 06.00-18.00, ikkje helgedagar. Elles er parkeringsplassane open for alle. Maksimal parkeringstid er 20 timar.

Rema 1000 Kuven stasjon gir ut parkeringsoblat. Hugs gyldig 7-, 30- eller 180-dagarsbillett (vaksen/student/honnør) på ditt Skysskort og aktiveringskvittering (påført utløpsdato).

Opningstider Rema 1000 Kuven stasjon:
Mån-laur: 06.00 - 24.00
Søndag: 09.00 - 21.00

Klikk her for meir informasjon om Rema 1000