Parkering

Parkering av personbil eller sykkel for deg som reiser kollektivt

Bilparkering
Som eit tiltak for å avgrense bruk av privatbil til Bergen, er det lagt til rette for parkering for kollektivreisande på utvalde stader.

Sykkelparkering
Du finn sykkelparkering på Bergen busstasjon, Birkelandsskiftet terminal, Loddefjord terminal og ved Nesttun terminal.

Dame har parkert bilen på en innfartsparkering.
Gratis parkering for kollektivreisande ved Lagunen terminal. Hugs gyldig oblat!