Trygg kollektivreise med barn

Informasjon som kan vere nyttig for deg som skal reise med barn. 

Generelt

 • Ver alltid fleire vaksne saman når ei gruppe barn skal ut å reise.
 • Gå ikkje over vegen før bussen eller Bybanen har køyrt.

Haldeplassen

 • Ikkje løp eller leik på haldeplassen/terminalen.
 • Sørg for å bli sett! Både store og små bør nytte refleksvest.

Ombord- og avstiging 

 • Hjelp barna trygt om bord og sørg for at dei kjem seg trygt av igjen. 

Under reisa

 • Pass på at barna held seg unna dørene under reisa.
 • Dersom det er mogleg, bør alle barna ha sitteplass.
 • Ta vare på sekker, jakker og andre ting som de har med på turen.
 • Gje beskjed til barna i god tid før de kjem til endehaldeplass, slik at dei kan forberede seg på at dei skal av.
 • På Bybanen og nokre bussar kan barnevognknappen nyttast dersom det er behov for meir tid.

Reise med barnevogn

 • Du kan ha med barnevogn gratis hvis det er plass om bord.
 • Det er sjåføren som avgjer om det er plass til barnevogn, ut frå tryggleiken.
 • Sørg for at barnevognen står trygt med bremsen på, og hold den fast om nødvendig.  

Baby i barnesete i buss.
Nokre bussar har barnesete. Les meir om barnesete her