Spesielt for båt

Det er eigne reglar knytt til billettar og prisar for båt.

Billettar og prisar

Barn
Barn under 12 år kan ikkje reise aleine med båt, men må ha følgje av ein person over 16 år.

Driftsavvik
For informasjon om varsling knytt til driftsavvik for båtruter i Austevoll, Sunnhordland og Nordhordland, sjå Norled.no.