Gruppereiser

BUSS

Dersom det er større grupper som skal reise, har vi ikkje moglegheit til å supplere med fleire bussar, og gruppa må difor bestille (chartre) eigen buss.

Dersom ei gruppe på 15 personar eller fleire reiser saman, må det meldast frå til operatør minst 24 timar før reisa tek til. Ta kontakt med operatøren som køyrer den aktuelle linja.

Operatørselskap set opp ein ekstra buss ved bestilling. Dersom fleire melder seg på til same avgang, kan du bli bedt om å reise med andre avgangar då vi ikkje har plassagaranti. Dersom det er større grupper som skal reise, må gruppa bestille (chartre) eigen buss.

Kontaktinformasjon

Nordhordland - Vy Buss AS 922 044 33
pamelding@vy.no 

Bergen sentrum - Keolis Norge

959 89 463
atle.flo@keolis.no*

Bergen nord, Bergen sør, Askøy og Øygarden - Tide Buss AS 05505 / 552 38 700
post@tide.no 
Sunnhordland - Tide Buss AS 534 03 830
Austevoll - Tide Buss AS 561 81 522
Norheimsund og Kvinnherad - Tide Buss AS 534 83 852
Odda - Tide Buss AS 536 51 823
tide.no.drift.hardanger.voss@tide.no
Voss - Tide Buss AS 565 23 433
tide.no.drift.hardanger.voss@tide.no
Tysnes - Tide Buss AS 565 53 723
Osterøy - Tide Buss AS 563 93 842
Modalen og Vaksdal - Modalen-Eksingedalen Billag AS 565 95 620

* Merk emnefeltet i epost med «Gruppereise»

Om gruppa treng hjelp til å kjøpe billettar, kan vi anbefale å besøke oss på vårt kundesenter på Bergen Busstasjon.

Kontaktinformasjon finn du også under kvar enkelt linje på skyss.no:

Finn di bussrute her