Gruppereiser

Dersom ei gruppe på 15 personar eller fleire reiser saman må det meldast frå til operatør minst 24 timar før reisa tek til. Ta kontakt med operatøren som kjører den aktuelle linja.

Operatørselskap set opp ein ekstra buss ved bestilling. Dersom fleire melder seg på til same avgang, kan du bli bedt om å reise med andre avgangar då vi ikkje har plassagaranti. Dersom det er større grupper som skal reise, må gruppa bestille (chartre) eigen buss.

Bergen og omegn - Tide Buss AS 05505/ 55 23 87 00
Askøy, Sotra og Øygarden - Nettbuss AS pamelding@nettbuss.no
Sunnhordland - Tide Buss AS 53 40 38 30
Nordhordland - Nettbuss AS pamelding@nettbuss.no
Austevoll - Tide Buss AS 56 18 15 22
Norheimsund og Kvinnherad - Tide Buss AS 56 55 37 23
Odda - Tide Buss AS 53 65 18 23
Voss - Tide Buss AS 56 52 34 33
Tysnes - Tide Buss AS 56 55 37 23
Osterøy - Tide Buss AS 56 39 38 42
Modalen og Vaksdal - Modalen-Eksingedalen Billag AS 56 59 56 20

 

Om gruppa treng hjelp til å kjøpe billettar, kan vi anbefale å besøke oss på vårt kundesenter på Bergen Busstasjon.

Kontaktinformasjon finn du også under kvar enkelt linje på skyss.no eller i ruteheftet:

Finn di bussrute her