Tilbake til normal reisekvardag!

Publisert: 24.09.2021 Oppdatert: 25.09.2021

Regjeringa har bestemt at vi  no går tilbake til ein normal kvardag der korona-restriksjonane er avslutta.

Det betyr at bussane no opnar opp framdørene, og folk kan igjen reise med buss, båt og bybane slik dei gjorde før pandemien.

Det er opna opp igjen for sal av enkeltbillett og 24-timersbillett om bord - også med kontantar

Skyss har skifta billettsystem. Dette har betydning for Skysskortet og kva billettar du kan kjøpe om bord. 

Desse billettane kan du no kjøpe om bord: 

  • Enkeltbillett 
  • 24-timarsbillett 

Dette kan du ikkje lenger gjere om bord i bussen:  

  • Kjøpe periodebillett 
  • Lese av Skysskortet på kortlesar 
  • Fylle på reisepengar på Skysskortet

Det er framleis anbefalt at alle som kan, kjøper billett på førehand via våre ulike kanalar for dette:

 

 

For å bruke Skysskort framover, må du bruke nettbutikken.