Kollektivtrafikk under Sykkel-VM

Publisert: 13.02.2017 13:00:00 Oppdatert: 13.02.2017 13:00:43

Kollektivtilbudet i Bergensområdet vil bli sterkt berørt av sykkel-VM. Alle detaljer er ikke på plass ennå. Skyss jobber på spreng med å planlegge traseer og rutetabeller. Ruteinformasjonen vil bli ferdigstilt i løpet av våren.

Her er en oversikt over det vi vet så langt. Merk at det kan bli endringer.

 • De aller fleste busslinjer inn til og ut av Bergen sentrum blir mer eller mindre berørt av VM
 • Noen områder i Bergenhus og Årstad får så sterke trafikkrestriksjoner at det ikke er mulig å tilrettelegge for busstrafikk
 • Bybanen vil gå som normalt, men blir avkortet i sentrum: Nonneseter blir siste holdeplass for avstigning inn mot sentrum, og Bystasjonen blir første holdeplass for påstigning ut fra sentrum
 • Sykkelløypene vil være stengt for all trafikk kl. 8.30-19 hver dag, dette gjelder også buss.
 • Utenom stengeperioden vil sykkelløypene være åpne for trafikk, men mange busslinjer vil likevel ha omkjøringer
 • Christies gate (holdeplass Festplassen) og Bryggen vil bli helt stengt for all ferdsel døgnet rundt fra noen dager før VM-start lørdag 16. september og til 1-2 dager etter VM-avslutning 24. september
 • Bergen busstasjon blir hovedknutepunkt for kollektivtrafikken i hele VM-perioden, både for lokale og regionale linjer
 • Busser som normalt ender på Festplassen vil ende på Busstasjonen
 • Stamlinjene:
  • Linje 2 blir innstilt i hele stengeperioden (kl. 8.30-19), men det vil gå én buss i trafikk mellom Birkelundstoppen og Sletten (for overgang til/fra Bybanen)
  • Linje 3 kjøres kun mellom Busstasjonen og Støbotn i stengeperioden (kl. 8.30-19)
  • Utenom stengeperioden er linje 2 og linje 3 ikke berørt.
  • Linje 4, 5 og 6 kjører Nygårdstunnelen og Fløyfjellstunnelen i begge retninger i stengeperioden (kl. 8.30-19), og via sentrum (Øvregaten) utenom stengeperioden.
 • På grunn av trafikkbegrensningene i sentrum og Sandviken vil det ikke gå lokalbusser i Sandviken i hele sykkel-VM-perioden. All busstrafikk fra nord vil gå gjennom Fløyfjellstunnelen til Bergen busstasjon.
 • Noen busslinjer blir sterkt avkortet, som linje 10 og linje 18, fordi Sandviken blir stengt for all trafikk. 10 og 18 vil i gå til/fra Busstasjonen i retning fra Løvstakksiden/Fyllingsdalen.
 • Busstilbudet som planlegges mellom sentrum og Bergen vest forutsetter at Puddefjordsbroen kan benyttes av kollektivtrafikk.
 • Noen busslinjer blir helt innstilt i stengeperioden (kl. 8.30-19), for eksempel linje 11
 • Lægdene vil få en egen busslinje de første dagene i stengeperioden, som vil gå til Sletten (kobling mot Bybanen). Fra onsdag 20. september og utover vil området ikke ha et busstilbud innenfor stengeperioden (kl. 8.30-19)
 • Laksevåg: Bussene vil i stengeperioden måtte benytte Damsgårdstunnelen i begge retninger (f.eks. 16, 17 og 19)
 • Haukeland sjukehus/Haraldsplass: Alle arbeidsbusser går som normalt til og fra Haukeland. I stengeperioden blir linje 2, 3 og 80 innstilt. Som erstatning opprettes linje 12 B med avgang hvert 5. minutt mellom Bergen busstasjon og Haukeland (opp via Møllendalsveien og ned via Ibsens gate/Bjørnsons gate) over Gamle Nygårdsbro.
 • Bybåter:
  • Det vil bli satt opp båtavganger på Nordhordlandsruta helgen 23.-24. september
  • Det vil bli satt opp båtavgangerpå Askøyruta søndag 17. og søndag 24. september
 • I perioden der Askøybroen blir stengt, vil det ikke gå busser. Askøybåten vil da være eneste alternativ.
 • I perioden der Sotrabroen blir stengt, vil det ikke gå busser.

Hvordan biltrafikken blir berørt med kart fra Sykkel-VM

Her finner du hovedsiden hos Skyss for informasjon om kollektivtrafikken under Sykkel-VM