Styrking av rutetilbodet

Publisert: 15.04.2019 Oppdatert: 15.04.2019

Gjeld Bybanen, Hardanger/ Voss frå 1. mai og Sunnhordland frå 23. april.

I fjor vart det bevilga 10 millioner ekstra kroner til kollektivtilbud. Noko av desse midlane er allereie iverksett i fjor, og under ser du endringar som vert sette i verk frå 23. april eller 1. mai. 

Nordhordland: Auke i bussavgangar frå 29. april.

Bybanen får fleire avganger frå 1. mai

Det vil gå fleire og seinare nattavganger natt til laurdag og søndag.

 • På kvardager går Bybanen oftare enn før frå Flesland mellom klokka 1700-1900 og frå Byparken mellom 1800-2000 (7 til 8 minutts frekvens).
 • På laurdager går Bybanen oftare enn før frå Flesland mellom klokka 0940 -1140 og frå Byparken mellom 1030-1230 (7 til 8 minutts frekvens). 

Frå 1. mai

Hardanger og Voss

Forbetra tilbod til arbeidsreisande: 

 • 925 – Ny avgang fra Øystese klokka 0514 kvardager
 • 934 – Ny avgang fra Indre Tysse klokka 0530 kvardager 

Linje 760

Forbetra tilbod for arbeidsreisane, samt fleire korrespondansar buss/båt på Sunde

 • Ny avgang frå Husnes til Sunde klokka 0628 kvardager
 • Ny avgang frå Husnes til Valen klokka 0720 på laurdag
 • Ny avgang frå Rosendal til Sunde klokka 1108 laurdag
 • Avgangen klokka 0600 frå Sunde går no heilt til Odda kvardager
 • Tre nye avganger frå Sunde kai til Husnes klokka 1153,1242 og 1304 på laurdagar
 • Avgangen som starta i Rosendal klokka 1440, starter no frå Husnes 1400 laudager

Linje 762 - Ny avgang frå Husnes 1422 skuledagar 

 

Frå 23. april

Sunnhordland

Tilbodet er styrka og betra korrespondanse buss/båt Rubbetsadneset.

Linje 552

 • Ny avgang frå Våge til Svortland 1855 kvardager.
 • Ny avgang frå Svortland til Våge klokka 1825 kvardager.

Linje 559

 • Ny avgang frå Svortland til Rubbestadneset klokka 2130 kvardager
 • Ny avgang frå Rubbestadneset til Svortland klokka 2155 kvardager
 • Avgang frå Rubbestadneset klokka 1345 går no alle kvardager, og ikkje berre fredag

Du finn alle rutetabellane her

Appen Skyss Reise og reiseplanlegger på web er alle oppdatert med dei nye rutene.