Rutejusteringar i Bergen og Os frå 8. januar 2018

Publisert: 07.12.2017 Oppdatert: 19.12.2017

Måndag 8. januar 2018 vert det gjort ein del justeringar i rutetilbodet på fleire linjer i Bergen og Os. Endringane vert gjort av driftstekniske omsyn og for å få ei betre ressursutnytting.
Linjene dette gjeld er: 

  • Måndag - fredag: linje 11, 22, 50E, 52, 53, 54, 56, 57, 65, 67, 73, 90 og 600
  • Laurdag: linje 11, 21, 51, 53, 67, 83 og 90
  • Søndag: linje 22, 50E, 53, 67, 76, 80, 83 og 90

Rutetider finn du her