Prisendringar 1. februar 2019

Publisert: 18.01.2019 Oppdatert: 18.01.2019

Vi gleder oss over at mange av prisane blir lågare og at fleire barn får reise gratis.

Fylkestinget har vedteke nye takstar for kollektivreiser gjeldande frå og med 1. februar 2019.

Her er dei viktigaste endringane:

Buss, bybane og Askøyruta

 • Billigare periodebillettar for vaksen, honnør og student
 • Gratis for barn til og med 5 år (tidlegare 3 år)
 • Barnebillett gjeld til og med 17 år (tidlegare 15 år)
 • Ingen endringar i pris på periodebillettar for barn
 • Ingen endringar i pris på ungdomsbilletten
 • Enkeltbillett vaksen (ei sone) stig med ei krone
 • Gratis å ta med sykkel på Askøyruta, så langt plassen tillet det

Båt 

 • Gratis å ta med sykkel på båt, så langt plassen tillet det
 • Prisane på båt stig i gjennomsnitt med 2,7 % 
 • Inga endring i aldersgrensa for barn. For båtreiser og alle typar
  kombinasjonsbillettar er alder for barn 4 til og med 15 år.
  Barn inntil fylte 4 år reiser gratis. 

Prisoversikt (ei sone) for buss/bybane/Askøyruta

Billettypar

Pris 2018

Pris 2019

Enkeltbillett vaksen/student (kjøpt på førehand)

37

38

Enkeltbillett barn/honnør (kjøpt på førehand)

19

19

Enkeltbillett vaksen/student (kjøpt om bord)

60

60

Enkeltbillett  barn/honnør (kjøpt om bord)

30

30

7-dagarsbillett vaksen

255

245

7-dagarsbillett barn

115

115

7-dagarsbillett honnør

130

125

7-dagarsbillett student

155

145

30-dagarsbillett vaksen

810

780

30-dagarsbillett barn

365

365

30-dagarsbillett honnør

405

390

30-dagarsbillett student

485

460

30-dagars ungdomsbillett

365

365

180-dagarsbillett vaksen

4050

3900

180-dagarsbillett barn

1835

1835

180-dagarsbillett honnør

2025

1950

180-dagarsbillett student

2430

2340

24-timarsbillett vaksen

95

100

24-timarsbillett barn/honnør

50

50

Prisar oppgitt i kroner.

Ferje
Den årlege justeringa av riksregulativet gjev ein prisauke på om lag 2,7 prosent for ferje. 
Sjølv om bussbilletten blir billegare, vil ikkje nødvendigvis kombinasjonsbillettar bli billegare.

Oversikt over alle nye prisar i alle soner

Buss, Bybanen og Askøyruta:
Sjå alle prisane her

Båt:
Pristabell enkeltbillettar Sunnhordland/Austevoll
Pristabell periodebillettar Sunnhordland/Austevoll 

Pristabell enkeltbillettar Nordhordland
Pristabell periodebillettar Nordhordland 

Kombinasjonsbillett tog/buss
Pristabell 30-dagarsbillett buss/tog - utdrag 
Pristabell 30-dagarsbillett buss/tog - komplett

Slik kjøper du billett

Alle prisar på skyss.no og i alle billettsystem blir oppdaterte 1. februar.

1. februar blir det også ei endring i sonegrensa mellom Sone B og Sone F