Nye prisar 15. januar

Publisert: 05.01.2021 Oppdatert: 05.01.2021

No blir det billegare å reise med buss, Bybanen og Askøybåten frå og med 15. januar 2021.

Buss, Bybanen og Askøybåten

Det blir billegare å reise med periodebillett. Pris på enkeltbillett og 24-timarsbillett er uendra. 

Sjå pristabellen for dei nye prisane.

Ungdomsbillett 

Ungdomsbillett kan no bli nytta i heile Vestland. Ny pris for ungdomsbillett er 370 kroner.

Båtruter Nordhordland, Sunnhordland og Austevoll 

Båtruter i Nordhordland, Sunnhordland og Austevoll får prisauke på 2,5 prosent. 

Endring på billettautomat 

Alle billettar kjøpt på billettautomat vil no automatisk bli aktivert ved kjøp.

Pristabellar  

Her er dei nye prisane som trer i kraft frå og med 15. januar 2021:    

Billettype Pris for ei sone 2020  Ny pris for ei sone 2021
Enkeltbillett    
Vaksen 39 39
Vaksen, kjøpt om bord 60 60
Barn/Honnør 20 20
Barn/Honnør, kjøpt om bord  30 30
Militær 39 39
24-timarsbillett     
Vaksen 100 100
Barn/Honnør 50 50
7-dagarsbillett    
Vaksen 250 230
Barn/Honnør 125 115
Student 150 140
30-dagarsbillett    
Vaksen 800 735
Barn/Honnør 400 370
Student 480 440
30-dagars ungdomsbillett 400 370
180-dagarsbillett    
Vaksen 4000 3675
Barn/Honnør 2000 1840
Student 2400 2205
     

 

Prisar buss, Bybanen og Askøybåt 

Enkeltbillett

24-timarsbillett

7-, 30- og 180-dagarsbillett

Prisar båt

Nordhordland

Vaksen

Barn

Familie

Gruppe

Honnør 

Millitær

Student

Sunnhordland og Austevoll

Vaksen

Barn 

Familie

Gruppe 

Honnør

Millitær

Student