Nye kommunar, nye haldeplassnamn

Publisert: 09.12.2019 Oppdatert: 09.12.2019

I samband med kommunesamanslåingane fra 1. januar 2020 vil vi få fleire haldeplassar med same namn i dei nye kommunane Alver, Ullensvang, Voss og Øygarden. For å unngå forvirring når ein søker reiseforslag i app og reiseplanleggar vil fleire av desse få nytt namn. Endringar i fylkesvegnummer vil òg gje endringar i haldeplassnamn.

Endringane vil vere gjeldande frå 11. desember 2019, og du finn dei aktuelle kommunane og fylkesvegane under:

Alver:


Ullensvang:


Voss:


Øygarden:


Fylkesveg: