Nye ferjeprisar frå 1. oktober

Publisert: 27.09.2021 Oppdatert: 27.09.2021

Ferjeprisane på fylkesvegferjene i Vestland går noko opp frå 1. oktober.

Årsaka er at meirverdi-satsen no blir sett tilbake til 12 prosent. Meirverdi-satsen vart redusert til 6 prosent i april 2020, som eit ledd i den statlege krisepakka for korona. I tråd med gjenopninga av samfunnet etter pandemien blir tiltaket avvikla.

Prisane for fylkesvegferjene vil no tilsvare Statens vegvesen sitt takstregulativ for riksvegferjene. 

Her finn du dei nye ferjeprisane