Nokre færre parkeringsplassar på Nesttun

Publisert: 14.11.2016 Oppdatert: 15.11.2016

Mellombels litt reduserte parkeringsmoglegheiter i Nesttun parkeringshus

Fredag 18. november vil det starta eit arbeid med å skifte alle lys i heile Nesttun parkeringshus. Dette vil gå føre seg ut desember og i heile perioden vil mellom 10 til 15 av dei 180 parkeringsplassane som er der, bli nytta til lagring av utstyr til dette høve.

Her er meir info om parkeringshuset på Nesttun. 

Her kan du lese om parkeringsmogligheiter for kollektivreisande