Linje 9 vert nedlagd frå 23. desember

Publisert: 06.12.2017 Oppdatert: 07.12.2017

Grunna bygging av eit nytt bygg på høgskulen i januar 2018 forsvinn busshaldeplassen på Kronstad. Då linje 9 ikkje lenger har haldeplass eller høve til å snu på Kronstad vert linja nedlagd og har siste avgang frå Kronstad/Festplassen fredag 22. desember klokka 17.30.