Linje 4 og 22: Endringar frå 29. juni

Publisert: 07.06.2015 Oppdatert: 08.06.2015

Frå og med sommarrutene som startar 29. juni vert det endringar for linje 4 og 22. 

Endringar linje 4:

  • Start- og endehaldeplass vert flytta frå Varden til Hesjaholtet.
  • Turar som tidligare har starta/enda på Oasen terminal køyrer no til/frå Hesjaholtet.
  • Nattbuss frå sentrum køyrer via Varden til Bjørge. Køyrer ikkje om Varden snuplass.
  • Haldeplassane Vardeveien vert flytta nærare Marineveien.

Rutetabell linje 4 

Endringar linje 22:

  • Køyrer via Vardeveien til/frå Oasen terminal og betener haldeplassane Vardeveien, Vardesvingen og Varden skole.
  • Betener ikkje haldeplassen Fyllingsdalsveien.

Rutetabell linje 22

 

Ingen endringar for linje 50E som stopper på Sandeide terminal og Fyllingsdalsveien. 

Endringane medfører blant anna betre tilbod til/frå Hesjaholtet og raskare bussforbindelse mellom Varden og Oasen.

Kart over endringane