Korona: Endringar i rutetilbodet

Publisert: 19.03.2020 Oppdatert: 26.03.2020

Inntil vidare, er rutetilbodet for buss og Bybanen redusert tilsvarande sommarruter eller skolefri, og nattruter er innstilte.

>> Merk: Påskeruter frå 6. -13. april

Vi følger nøye med på passasjertal og vi gjer det vi kan for å tilpasse oss etter kvar folk reisar. Vi har derfor satt inn faste ekstra avgangar på bybanen.

 • Bergen og omegn (inkl. Bybanen): Sommarruter med ekstra turar

     
  Faste ekstraavgangar (gjeld måndag til fredag)

  • Linje 1 Bybanen: køyrer med 5 minutt frekvens i desse periodane:
   Frå Bergen lufthavn Flesland 06:30-08:10 og 14:00-15:40
   Frå Byparken 07:20-09:00 og 14:50-16:30 
  • Linje 2:
   Frå Birkelundstoppen kl. 5:47, 6:07, 6:12, 15:12, 15:22, 15:32
   Frå Strandkaiterminalen kl. 6:25, 6:35, 6:45, 15:45, 15:55, 16:05
  • Linje 3:
   Frå Støbotn snuplass kl. 5:48, 5:58, 6:08, 6:28, 13:47, 13:57, 14:07 
   Frå Sletten snuplass kl. 6:38, 6:53, 7:03, 7:13, 7:38, 14:58; 15:08, 15:18
  • Linje 4: 
   Frå Flaktveit snuplass kl. 5:50
   Frå Hesjaholtet kl. 6:55
  • Linje 4E:
   Frå Bergen busstasjon kl. 16:43
  • Linje 5:
   Frå Loddefjord terminal kl. 6:30
  • Linje 6:
   Frå Vadmyra kl. 6:04, 6:24, 6:44
  • Linje 12:
   Oasen terminal kl. 6:55
  • Linje 16
   Frå Nipedalen snuplass kl. 6:13, 6:23, 6:43
   Frå Bergen busstasjon 15:25, 15:35, 15:55, 16:05, 16:25
  • Linje 20: 
   Frå Storavatnet terminal kl. 6:12, 7:00
   Frå Haukeland sjukehus kl. 15:19, 15:34
  • Linje 21:
   Frå Lagunen terminal kl. 6:55
  • Linje 25: 
   Frå Oasen terminal kl. 6:15
   Frå Haukeland sjukehus kl. 15:10 
  • Linje 26 køyrer som normalt og får ein ekstratur: 
   Frå Rolland snuplass kl. 6:00
  • Linje 27 køyrer som normalt og får to ekstraturar:
   Frå Flaktveit snuplass kl. 6:05
   Frå Haukeland sjukehus kl. 15:10
  • Linje 28 køyrer som normalt og får to ekstraturar:
   Frå Oasen terminal kl. 6:15
   Frå Haukeland sjukehus kl. 15:10
  • Linje 30E:
   Frå Bergen busstasjon kl. 07:26
   Frå Viddalen kl. 15:20
  • Linje 53:
   Frå Milde snuplass kl. 6:05
   Frå Birkelandsskiftet terminal kl. 6:56
  • Linje 80:
   Frå Nesttun terminal kl. 6:46
   Frå Strandkaiterminalen kl. 15:13
  • Linje 600: 
   Frå Halhjemsmarka snuplass kl. 5:15
  • Linje 604:
   Frå Osøyro kl. 6:00
   Frå Haukeland sjukehus kl. 15:15
 • Sotra og Askøy: Sommarruter (linje 403 køyrer som normalt)
 • Nordhordland: Sommarruter 
 • Osterøy: Skoleruter innstilt
 • Austevoll: Skoleruter innstilt
 • Sunnhordland: Skoleruter innstilt (Trygt Heim-ruter innstilt)
 • Hardanger og Voss: Skoleruter innstilt, med enkelte ekstraturar (Trygt Heim-ruter innstilt)
 • Modalen og Vaksdal: Skoleruter innstilt
 • Servicelinjene: Køyrer som normalt

Reiseplanleggaren her og i Skyss Reise-appen vil vere oppdatert, men rutetabellar på skyss.no vil ikkje vere gjeldande. Dei er derfor fjerna frå skyss.no.

Bakgrunnen for endringane er at passasjertala er dramatisk redusert som følgje av at alle skular og mange verksemder er stengde. Regjeringa har også bede folk om å ikkje reise kollektivt om dei kan unngå det, samstundes som dei har bede folk om å unngå fritidsreiser.  

Du kan no kjøpe billett til båt i appen Skyss Billett

Vi minner elles om avgrensingar i kollektivtransporten i Vestland Fylkeskommune