Korona: Avgrensingar i kollektivtransporten i Vestland fylkeskommune

Publisert: 12.03.2020 Oppdatert: 18.08.2020

Vi ber alle reisande om hjelp til å avgrense koronasmitte og følgje råd frå Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet når du reiser kollektivt. God hygiene og det å halde god avstand er blant dei viktigaste tiltaka.

Frå 8. september: Tilrår bruk av munnbind når det er trengsel om bord - les meir her

 • Unngå å reise kollektivt om du ikkje måMed avstandskrava som gjeld, kan vi ikkje frakte så mange som normalt.  
 • Det er ditt ansvar å halde god avstand til alle rundt deg, også til førar   
 • Ikkje gå om bord utan at du ser at det er plass til å halde god avstand til andre reisande  
 • Vaksne som ikkje har arbeid i kritiske samfunnsfunksjonar vert oppmoda om å vike for skoleelevar
 • Unngå å stå eller sitte ansikt til ansikt, sitt skulder mot skulder
 • Bruk sitteplassar før ståplassar
 • Ikkje stå inntil seteradene og stå spreidd i dei opne områda 
 • Ikkje sitt på avsperra seter 
 • Ha god hand- og hostehygiene  
 • Dersom du er i karantene, sjuk eller har mistanke om at du er smitta, skal du IKKJE reise kollektivt  
 • Bruk bakre inngang på bussar  
 • Respekter restriksjonar knytt til betaling og kjøp av billett 
 • Ta omsyn til medreisande  

Smitteverntiltak for skoleskyssen

Det er eigne nasjonale råd som gjeld smitteverntiltak for skoleskyssen. Desse går fram av rettleiarane for smittevern for skoletrinna. Les meir om kva råd som gjeld her.

Informasjon til reisande med rullestol: 

På grunn av den høge smittefaren i Bergen vil sjåførar dessverre ikkje kunne yte bistand til rullestolbrukare i Bergensområdet inntil vidare. Dette gjeld bussar lokalt i Bergen og til/frå Askøy, Øygarden og Os.

Hald god avstand til sjåføren medan han/ho tar ut rampen for deg. Du må sikra rullestolen med stroppar sjølv. 

Dersom du treng hjelp til å festa rullestolen inni bussen, må du ha med deg ein assistent (assistenten reiser gratis). Viss dette ikkje er mogleg for deg, ber vi deg ta kontakt med oss slik at vi i samarbeid med operatør kan sjå om vi kan tilby alternativ transport. Kontakt oss her 

Dersom bussen allereie fraktar ein rullestol eller barnevogn, må du venta på neste buss. 

 

Rutetilbodet: 

Sjå også: 

Som kunde har du rett til transport innanfor den kapasiteten vi har moglegheit til å ha med om bord. Det betyr at reisegarantien ikkje gjeld hvis transportmiddelet du skal reise med ikkje har plass.

Takk for at du tek ansvar for at det ikkje blir for mange om bord, og bidreg til å avgrense spreiinga av koronaviruset!

Meir informasjon finn du på følgjande nettsider:

Folkehelseinstituttet.no

Helsedirektoratet.no