Korona: Avgrensingar i kollektivtransporten i Vestland Fylkeskommune

Publisert: 12.03.2020 Oppdatert: 31.03.2020

Vi ber alle reisande om hjelp til å avgrense koronasmitte og følgje råd frå Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet når du reiser kollektivt.

  • Ha god og forsvarleg hand-, hoste- og nysehygiene
  • Dersom du er i karantene, sjuk eller har mistanke om at du er smitta, skal du IKKJE reise kollektivt
  • Dersom du kan: Reis utanom rushtida, gå, sykle eller ha heimekontor
  • Hald 1 meter avstand til alle rundt deg, også til førar
  • Ikkje gå om bord utan at du ser at det er plass
  • Benytt bakre inngang på bussar
  • Respekter restriksjonar knytt til betaling og kjøp av billett
  • Følg rettleiing frå personell
  • Ta omsyn til medreisande

Sjå også:

For Bergen kommune gjeld i tillegg følgande avgrensningar: 
 a) Det skal kun sitte en passasjer på dobbelsete. 

 b) Stående passasjerer tillates i den grad nærkontakt kan unngås. Nærkontakt vil si: kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. 
 c) Den enkelte passasjer må sørge for å holde minst en meter avstand til andre medreisende.   

Begrensningen under a, b og c gjelder ikke for personer som bor i samme husstand 

Takk for at du tek ansvar for at det ikkje blir for mange om bord, og bidreg til å avgrense spreiinga av koronaviruset!

Meir informasjon finn du på følgjande nettsider:

Folkehelseinstituttet.no

Helsedirektoratet.no