Korona: Avgrensingar i kollektivtransporten i Vestland Fylkeskommune

Publisert: 12.03.2020 Oppdatert: 26.04.2020

Vi ber alle reisande om hjelp til å avgrense koronasmitte og følgje råd frå Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet når du reiser kollektivt. God hygiene og det å halde god avstand er blant dei viktigaste tiltaka.

 • Unngå å reise kollektivt om du ikkje må  
 • Det er ditt ansvar å halde god avstand til alle rundt deg, også til førar 
 • Ikkje gå om bord utan at du ser at det er plass til å halde god avstand til andre reisande 
 • Ikkje sitt på avsperra seter. Med dei strenge avstandskrava som gjeld, kan vi berre frakte halvparten så mange som vanleg på kvart transportmiddel. 
 • Ha god hand- og hostehygiene 
 • Dersom du er i karantene, sjuk eller har mistanke om at du er smitta, skal du IKKJE reise kollektivt 
 • Dersom du kan: Reis utanom rushtida, gå, sykle eller ha heimekontor 
 • Benytt bakre inngang på bussar 
 • Respekter restriksjonar knytt til betaling og kjøp av billett
 • Ta omsyn til medreisande 

Informasjon til reisande med rullestol:

 • Hald minst 1 meter avstand til sjåføren medan han/ho tar ut rampen for deg.
 • Du må sikra rullestolen med stroppar sjølv.
 • Dersom du treng hjelp til å festa rullestolen inni bussen, må du ha med deg ein assistent (assistenten reiser gratis). Viss dette ikkje er mogleg for deg, ber vi deg ta kontakt med oss slik at vi i samarbeid med operatør kan sjå om vi kan tilby alternativ transport. Kontakt oss her
 • Dersom bussen allereie fraktar ein rullestol eller barnevogn, må du venta på neste buss.

Rutetilbodet: 

Sjå også: 

Takk for at du tek ansvar for at det ikkje blir for mange om bord, og bidreg til å avgrense spreiinga av koronaviruset!

Meir informasjon finn du på følgjande nettsider:

Folkehelseinstituttet.no

Helsedirektoratet.no