Korona: Reiseråd i kollektivtrafikken

Publisert: 12.03.2020 Oppdatert: 30.06.2021

Hald avstand og vis omsyn til dei rundt deg. Vi må saman gjere det vi kan for å avgrense smitte av koronaviruset, også som kollektivreisande.

Skyss ønskjer å ta vare på innbyggjarane og sikre at kollektivreisande ferdes trygt rundt om i fylket. Det gjeld også under koronakrisa. På denne sida har vi samla informasjon om relevante tiltak, ordningar og informasjon for innbyggarar og kollektivreisande i Vestland. Med avstandskrava som gjeld, kan ikkje bussane frakte så mange som normalt. 

  • Forsøk å legge reisa utanom rushtidene for å unngå trengsel
  • Ikkje reis om du er sjuk eller mistenker at du er sjuk  
  • Ha god hand- og hostehygiene   
  • Ikkje gå om bord utan at du ser at det er plass til å halde avstand til andre reisande 
  • Hald god avstand til alle rundt deg, også til førar  

  • Bruk av munnbind er anbefalt i område med auka smitterisiko når det ikkje er mogleg å halde 1 meter avstand på kollektivtrafikk og på innandørs stasjonsområde. Det gjeld alle transportmiddel; buss, bane, båt og ferje.

  • Unngå kontakt ansikt til ansikt 

  • Bruk sitteplassar før ståplassar  

  • Økt reinhald i alle våre transportmiddel  

  • Avgrensa tal på passasjera 

Det er eigne nasjonale råd som gjeld smitteverntiltak for skoleskyssen. Desse går fram av rettleiarane for smittevern for skolane.

Les meir om kva råd som gjeld her 

På grunn av koronakrisa kan dessverre ikkje førare hjelpe rullestolbrukare eller andre som treng assistande i bussar lokalt i Bergen, Kvam, Ulvik, Alver, Askøy, Bjørnafjorden, Eidfjord, Osterøy, Samnanger, Ullensvang, Vaksdal, Voss og Øygarden inntil vidare. 

Hald god avstand til sjåføren medan han/ho tar ut rampen for deg. Du må sikra rullestolen med stroppar sjølv.  

Dersom bussen allereie fraktar ein rullestol eller barnevogn, må du venta på neste buss og kontakt oss her 

 

 

Kjøp og sal av billettar  

Hvis du ikkje får nytta periodebilletten din grunna offentlege påbod er det mogleg å søka om refusjon. Les om det her.

Vestland fylkeskommune viser til meir miljøvennlege reisevanar i fylket Takk til dei som velgjer å sykle og gå. Om du likevel må reise, sjå munnbindreglane her

Smittevern i kollektivtrafikken - kven har ansvar for kva?

Ver vennleg å følgje reiseråda frå Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet