Innkjøringsperiode for Bybanen

Publisert: 17.08.2016 Oppdatert: 17.08.2016

Bybanen har åpnet til Birkelandsskiftet, men som mange har fått med seg, er det litt rusk i maskineriet. 

Ved de tidligere åpningene i 2010 og 2013 ble det åpnet for trafikk i starten av sommerferien. Dette gjorde at perioden med innkjøringsproblemer fikk færre konsekvenser for de reisende. Denne gangen ble ny trasé åpnet samtidig med oppstart for høstrutene, en periode som i seg selv byr på utfordringer. Alle jobber for å få ting på plass så snart som mulig, men realistisk sett kan det bli noen innkjøringsproblemer også i en kortere periode framover.

Problemene er ikke svært omfattende, men noen tekniske feil på vognmateriell og infrastruktur gir til sammen følgefeil som får konsekvenser for de reisende. Så langt denne uken har dette ført til redusert frekvensen, til enkelte tider svært redusert. I rushtiden i dag gikk det imidlertid bane ca. hvert 6-7 minutt. Nå går Bybanen som normalt etter litt krøll i morgentimene, og selv om det blir litt redusert frekvens i ettermiddag også skal situasjonen bli bedre enn den var i dag morges.

Også med informasjonssystemene har det oppstått problemer, slik at ikke alle tider som står på lystavlene på holdeplassene har vært korrekte.

Alle aktørene i «bybanefamilien» er i dialog, for å sammen å avvikle trafikken så godt som mulig og etter hvert komme skikkelig i gjenge.

                            Bybanen