Haldeplassen Øvre Kleppe, Heimli nedlagt

Publisert: 10.03.2016 Oppdatert: 10.03.2016

Av trafikale og tryggingsmessige omsyn vert haldeplassen «Øvre Kleppe, Heimli» lagt ned med umiddelbar verknad. Alternative haldeplassar er «Øvre Kleppetoppen» og «Kyrkjelemyra».

{Googlemap}