Frå 1. juli vart det billigare å ta ferje i Vestland!

Publisert: 29.06.2021 Oppdatert: 29.06.2021

Ferjeprisane er redusert med meir enn 25 prosent.

I tillegg er antal takstsoner justert, som gjer at prisen blir ytterlegare redusert.

Beløpsgrensa for forskotsbetaling går også ned frå 3 700 kroner (takstgruppe 1) til 3 000 kroner.

Ved å teikne avtale på www.autopassferje.no med forskotsbetaling får ein i tillegg 50 prosent rabatt.

Dei nye prisane som er gjeldande frå 1. juli finn du her

For meir informasjon om AutoPASS-regulativ og brikkebetaling, sjå her