Endringar i haldeplassar ved Haukeland sjukehus

Publisert: 22.05.2019 Oppdatert: 11.06.2019

Frå 24. juni blir haldeplassar flytta ved Haukeland sjukehus.

Som ein del av bygginga av Bybanen til Fyllingsdalen, skal det bli laga ein underjordisk haldeplass for Bybanen på nordsida av Haukeland sjukehus.  

Dette arbeidet fører til at haldeplassar i området rundt Haukeland sjukehus blir endra i ein lengre periode.

Arbeidet startar opp den 24. juni 2019, og varer heilt til 2022.

Kartet viser korleis haldeplassane i området blir frå og med 24. juni 2019. 

Haldeplassen Haukeland sjukehus nord (begge retningar) blir lagt ned frå og med 24. juni.

Nye haldeplassar:

 • Ulriksdal (begge retningar) – for linje 2, 3, 80
 • Møllendalsbakken (begge retningar) – for linje 12, 20, 21, 403

Busslinjer som blir påverka:

 • Linje 2, 3, 80
  Mistar haldeplass Haukeland sjukehus nord i begge retningar, næraste haldeplassar blir mellombelse haldeplassar ved Ulriksdal, alternativt eksisterande haldeplassar Haukeland sjukehus sør.
 • Linje 12, 20, 21, 403
  Mistar haldeplass Haukeland sjukehus nord i begge retningar, nye mellombelse haldeplassar blir oppretta i Møllendalsbakken. Alternativt kan ein bruke eksisterande haldeplassar ved Haukeland sjukehus sør. 
 • Linje 25, 27, 28, 604
  Mistar haldeplass Haukeland sjukehus nord.
  Start- og endehaldeplass blir Haukeland sjukehus sør.

Frå 12. august 2019:

Haldeplass Haukeland sjukehus nord i retning frå sentrum blir gjenåpna (for linje 12, 20, 21 og 403), og Møllendalsbakken i retning frå sentrum blir då stengd.

Reiseplanleggar og appen Skyss Reise er oppdatert med dei nye  haldeplassane.

Hos Bybanen utbygging kan du lese meir om utbygginga av byggetrinn 4 til Fyllingsdalen. 

Illustrasjon av den nye haldeplassen ved Haukeland sjukehus når Bybanen kjem. Illustrasjon: Bybanen utbygging