Endring i sal av billettar til båt

Publisert: 22.10.2015 Oppdatert: 27.10.2015

For båtane i Nordhordland, Sunnhordland og Austevoll skjer følgjande endringar i billettsal:

  • Frå 1. november 2015 blir det ikkje lenger sal av billettar på Norled sitt kundesenter på Strandkaiterminalen.
  • Frå 1. januar 2016 vil det ikkje lenger vere mogeleg å kjøpe billettar på norled.no.

Etter desse datoane vil alt billettsal skje om bord i båtane. Du kan betale med Skysskort, bankkort og kontantar. Periodebillettar kan du også kjøpe på vårt kundesenter. 

Kjøp av billettar til båt

Venterommet på Strandkaiterminalen vil likevel vere mogeleg å nytte.