Bybanen: Redusert frekvens i sommar og buss for bane

Publisert: 12.05.2021 Oppdatert: 29.06.2021

Frå 19. juni til og med 8. august skal det utførast sporarbeid på Kronstad i samband med utbygging av ny linje 2 Bergen sentrum – Haukeland sjukehus - Fyllingsdalen. I denne perioden vil Bybanen køyre med redusert frekvens, ca. 10 minutts frekvens på heile strekninga mellom Bergen sentrum og Bergen lufthavn. 

Reisande til og frå Kronstad må vere merksam på at Bybanen på dette strekket i periodar vil køyre i motsatt spor enn vanleg grunna at Bybanen kun kan køyre i eine sporet. Reisande må berekne litt ekstra tid når dei skal ut og reise med Bybanen i sommar, spesielt på dei dagane vi har buss for bane (19. juni, 11. juli og 8. august). 

Ekstra bussar

For å avlaste Bybanen i ettermiddagsrush, set vi inn ekstra bussar følgjande dagar kl. 13.00 - 18.00 mellom Wergeland og Festplassen:

 • 21. - 25. juni
 • 28. juni - 2. juli
 • 2. - 6. august

Dei ekstra bussane har slik trasé: 

 • Frå Festplassen: Festplassen N - Bergen busstasjon R - Nygård - Florida - Danmarks plass - Reperbanen - Wergeland D
 • Frå Wergeland: Wergeland C - Brann stadion - Kronstad - Årstad vgs. - Florida - Nygård - Bergen busstasjon U - Festplassen N

 Frekvens: ca. kvart 15. minutt

Dei ekstra bussane vil vere skilta Ekstrabuss Wergeland og Ekstrabuss sentrum.

2. - 6. august:
Desse dagane set vi også inn ekstra bussar mellom Lagunen og Festplassen mellom kl 14:30-16:45, med følgjande trasé:

 • Frå Lagunen: Lagunen K - Bergen busstasjon U - Festplassen M
 • Frå Festplassen: Festplassen N - Bergen busstasjon R - Lagunen K

Frekvens: ca. kvart 15 minutt. 

Dei ekstra bussane vil vere skilta Ekstrabuss sentrum og Ekstrabuss Lagunen.

Buss for bane:

Det skal bli lagt ned ein midlertidig sporveksel i sporet medan det blir arbeidd i motsett spor. I dagane den midlertidige sporvekselen skal leggast ned, flyttast til andre sporet, og til slutt fjernast, vil bybanestrekninga mellom Wergeland og Danmarks plass vere stengd. Det vil då vere sett inn buss for bane på delar av bybanestrekninga.

Under finn du oversikt over dagane kor det er nødvendig med buss for bane på nokre delar av strekninga: 

 • 11. juli kl. 05.45 - 12. juli kl. 01.00
 • 8. august kl. 05.45 - 9. august kl. 01.00

11. juli:

Trasé buss for bane kl. 05.45 - 01.00: 

 • Frå Slettebakken: Slettebakken - Sletten senter C - Wergeland C - Brann stadion - Kronstad - Danmarks plass v/Årstad vgs. - Nygård - Florida - Bergen busstasjon U - Festplassen.
 • Frå Festplassen: Festplassen N - Bergen busstasjon R - Nygård - Florida - Danmarks plass - Reperbanen - Wergeland D - Sletten senter D - Slettebakken.

Frekvens buss for bane: ca. kvart 10. minutt 

Meir informasjon om buss for bane 8. august kjem.