Busstoppa Skjold skole og Mårdalen takast ut av drift

Publisert: 09.08.2016 Oppdatert: 09.08.2016

Busstoppa Skjold skole og Mårdalen i begge retningar takast ut av bruk for ordinær busstrafikk frå 15. august. 

Nedlegginga er av omsyn til trafikktryggleiken.

Busstoppa vil framleis ha skilt, og blir teken i bruk om det blir behov for å setje inn «buss for bane» på strekninga. 

Sjå mer info om endringar i Bergen sør:

No veks Bybanen

Snart går Bybanen enno lengre

Birkelandsskiftet parkeringshus er opna

Nye Birkelandsskiftet terminal opna for buss