Bruk munnbind når du reiser

Publisert: 29.10.2020 Oppdatert: 06.11.2020

Munnbind er påbode i Bergen og nabokommunane når det er fare for at ein ikkje kan halde ein meter avstand. Avstand er framleis det viktigaste tiltaket for å førebygge smitte.

For kommunane elles i Vestland er det anbefalt å bruka munnbind når 1-metersregelen ikkje kan holdast.
 

Det er passasjerane sjølve som må skaffe munnbind. Ikkje ta av deg eller kast munnbindet før du er ute av transportmiddelet og har forlate området med trengsel. Meir om munnbind og korrekt bruk finn du her

Helsemyndigheitene tilrår ikkje munnbind for barn under ungdomsskolealder. Barn under 2 år skal ikkje bruke munnbind.

 

Smitteverntiltak for skoleskyssen

Det er eigne nasjonale råd som gjeld smitteverntiltak for skoleskyssen. Desse går fram av rettleiarane for smittevern for skoletrinna. Les meir om kva råd som gjeld her.

Tilrådinga om å bruke munnbind i situasjonar der det er fare for at 1-metersregelen ikkje kan overhaldast, gjeld også for skoleskyssen i Bergen kommune. Unnataket er barn under ungdomsskolealder, i samsvar med helsemyndigheitene sine råd om bruk av munnbind.