Ta med barna gratis i helgene

Publisert: 13.01.2017 Oppdatert: 13.01.2017

Visste du at opptil fire barn reiser gratis på ein vaksenbillett i helger og på offentlege fridagar? Ein kan bruke familierabatten både med enkeltbillett og periodebillett for vaksen, honnør, student eller militær og gjelder for barn mellom 6 og 18 år.

Du brukar din heilt vanlege vaksenbillett om du ynskjer å ta med barna på ei kollektivreise i helgen. Det er ikkje nødvendig å registrere barna på billetten eller i appen.