Reiser du med ferje?

Publisert: 28.11.2019 Oppdatert: 28.11.2019

Frå nyttår vert det nye prisar og nye ruter for ferjene i Hordaland. Samstundes vert det innført Autopass-brikkebetaling for dei aller fleste ferjer.

Det vert difor endringar på fleire vis for dei ferjereisande.

Ferjeruter finn du no på skyss.no

Frå 1. januar tek Skyss eit større ansvar for kundekontakt og informasjon om ferjene. Mellom anna vil du no finne alle rutetider på skyss.no. Her vil du òg finne informasjon om avvik og forseinkingar. Du kan framleis abonnere på SMS-varsel direkte frå ferjeselskapa. Sidan alle ferjesambanda får ny operatør, må du hugse å tinge ny varsling.

Rutetider for ferje

Sms-varsling for ferjene

Ferjekort ut, AutoPASS inn

Alle ferjesambanda går over på AutoPASS-regulativ og brikkebetaling, med nye prisar for køyretøy. Alle gåande, syklande og passasjerar i bil og buss reiser gratis. Det vil altså seie at du ikkje lenger treng ferjebillett når du reiser med buss. El-bil (nullutsleppskøyretøy) får halv pris. Nye prisar frå 1. januar vert endeleg beslutta i fylkestinget for Vestland i slutten av desember. Så snart prisane er klare, finn du dei her:

Prisar for ferje frå 1. januar 2020

For å få Autopass-rabatt, gjer du følgjande:

  1. Skaff deg ei AutoPASS-brikke hos eit bompengeselskap - www.autopass.no 
  2. Teikn ein AutoPASS for ferje-avtale - www.autopassferje.no
  3. Knyt AutoPASS-brikka til ferjeavtalen (dersom dette ikkje allereie er gjort) - www.autopassferje.no

Du kan lese meir om AutoPASS-regulativet på Statens vegvesen sine nettsider

Det vil framleis vere mogleg å kjøpe ferjebillett med bankkort/kontant.

Skyss tek over ansvaret for ferjedrifta

Dei nye og stillegåande miljøferjene er på veg. Ferjene som blir fasa ut har ein snittalder på heile 30 år. Med nye, hybridelektriske ferjer vil forskjellen bli merkbar for dei reisande. Gjennom ferjeanboda har Skyss og Hordaland fylkeskommune samstundes vore med på å drive fram grøn fornying innan ferjedrift. Skyss overtek gradvis ansvaret for alle 17 fylkeskommunale ferjesamband i Hordaland. 

Spørsmål og svar om å reise på ferje og Autopass 

Kva betyr dette?
Du betalar for bilen med AutoPASS-brikka di. Du må ha med brikka i bilen. Passasjerar er gratis. Du kan framleis betale med bankkort eller kontant, men då får du ingen rabatt. 

Er det same brikka i bilen som eg bruker ellers til bompenger?
Ja, det er det. Og hugs at brikka må vere med i bilen.

Har ikkje brikke/brikka fungerer ikkje?

For meir informasjon om AutoPASS-brikke, sjå www.autopass.no

 

Har du allereie eit AutoPASS-ferjekort?

Då har du også ein AutoPASS-ferjeavtale. Du må knytte AutoPASS-brikka til avtalen din for å få rabatt. Sjå www.autopassferje.no

 

Korleis inngå AutoPASS-ferjeavtale?

Du kan teikne avtale på www.autopassferje.no. For å få full rabatt, må du i tillegg betale inn eit beløp på førehand (frå NOK 3 500).

 

Kva skjer om eg har med tilhengar?
Du registrerar bil på vanleg måte når du inngår avtale. Er bil pluss hengar så lang at du går opp i ny prisklasse, betalar du for det, men mister ikkje rabatt.

Eg har allereie kjøpt periodebillett på buss med ferja inkludert. Korleis får eg pengane att?
Ta kontakt med Skyss kundesenter, så blir det ordna.

Kven har bestemt prisane?
Statens vegvesen har berekna prisane i samband med overgangen og prisane er fastsette gjennom Autopass-regulativet. Det er deretter opp til kvart enkelt fylke å fastsetje endeleg pris per ferjesamband. Dette vert gjort i fylkestinget for Vestland i slutten av desember.

Kva med bedrift?
Det er same krav som for privatpersonar, men forskudd blir betalt per køyretøy. Firmakundar får 40 % rabatt og ein kan knytte så mange køyretøy ein vil opp mot same avtale. Gjennom autopassferje.no - min konto, kan bedrifta hente ut fakturagrunnlag med meir. 

Korleis kjøpar eg billett til buss?
Du gjer det på vanleg måte, i app, billettautomat eller hos sjåfør for dei sonene du skal reise i. Men du betaler ikkje lenger noko for ferja. 

Kva med sykkel?
Sykkel er gratis på ferja.

Kan eg framleis få SMS-varslling om avvik? 
Ja, men du må registere deg på nytt hos selskapet som er operatør på ferja. Meir informasjon om sms-varsling finn du her