Nytt frå Skyss

 • NB: Feil i radioreklame

  (29.10.2015 13:40) Har du høyrt ein radioreklame med tilbod om gratis reise med Skyss denne veka? I så fall må vi berre beklage. Dette er ein kampanje frå i fjor, som...
  Les meir
 • Endring i sal av billettar til båt

  (27.10.2015 14:31) For båtane i Nordhordland, Sunnhordland og Austevoll skjer følgjande endringar i billettsal: Frå 1. november 2015 blir det ikkje lenger sal av...
  Les meir
 • Parkering: Straume i Øygarden

  (01.10.2015 08:46) Frå og med måndag 12. oktober 2015 opnar vi to parkeringsplassar med oblatordning for kollektivreisande på Straume i Øygarden. For informasjon om...
  Les meir
 • Nye perrongbokstavar i Bergen sentrum

  (13.08.2015 10:44) Som eit ledd i å gjere kollektivtilbodet i Bergen sentrum tydeligare og enklare å forstå, blir nokre haldeplassar oppgraderte med blant anna...
  Les meir
 • Linje 4 og 22: Endringar frå 29. juni

  (08.06.2015 15:35) Frå og med sommarrutene som startar 29. juni vert det endringar for linje 4 og 22.  Endringar linje 4: Start- og endehaldeplass vert flytta frå...
  Les meir
 • Friluftslivets år 2015

  (12.01.2015 15:07) I år er det Friluftslivets år og målet er å få flest mogleg til å nytte seg av den norske naturen. Skal du på tur? Reis kollektivt. Då slepp du å...
  Les meir
 • Linje 84 leggast mellombels ned

  (15.12.2014 12:45) Frå måndag 5. januar 2015 vert linje 84 mellombels lagt ned. Årsaka til nedlegginga er at ressursane skal nyttast på andre område innan...
  Les meir