Store endringar i kollektivtrafikken frå 25. mai 2021

Nye tider, nye linjer, ny gate. Det vart mange endringar for deg som reiser kollektivt i Bergen.

Den 25. mai vart den største videreutviklinga av rutetilbodet i bergensområdet sett i drift. Olav Kyrres gate er opna og bussane kan igjen køyre der. Samstundes vart det gjort ei rekkje endringar i busstilbodet. Fleire linjer har fått nytt nummer, ny trasé og/eller nye haldeplasser.
Les meir om bakgrunnen for endringane her

Klikk på fanene og sjå kva som er endra med kvar linje.