Store endringar i kollektivtrafikken frå 25. mai

Nye tider, nye linjer, ny gate. Det skjer mange endringar for deg som reiser kollektivt i Bergen.

Den 25. mai skjer den største videreutviklinga av rutetilbodet i bergensområdet på mange år. Olav Kyrres gate er då opna og bussane kan igjen køyre der. Samstundes vert det gjort ei rekkje endringar i busstilbodet. Fleire linjer får nytt nummer, ny trasé og/eller nye haldeplasser.
Les meir om bakgrunnen for endringane her

Klikk på fanene og sjå kva som skjer med kvar linje og rutetilbodet  frå 25. mai 2021.