Flytting av haldeplassar 2019

Endringane starta 23. april. Sjå bakgrunn for gatestengingane. 

Bergen sentrum: Olav Kyrres gate skal rustast opp og vil vere stengt i litt over eitt år. Det er oppretta nye haldeplassar i sentrum, og mange bussar har endra trasé. Fleire linjer har no start- og endehaldeplass på Bergen busstasjon.

Laksevåg:
Carl Konows gate skal få sykkelveg og Fyllingsveien skal få fortau. Stengingsperioden er no inne i fase to, og Carl Konows gate er stengt i begge retningar. 

I menyen under finn du informasjon om korleis dette påverkar kvar linje.