Voss stasjon: Bussterminal flytta til Fengselstomta

Publisert: 15.11.2016 15:00:00 Oppdatert: 15.11.2016 15:38:52

Bygging av nytt kollektivknutepunkt på Voss gjer at bussterminalen vert flytta ca. 250 meter aust til "Fengselstomta" i anleggsperioden. Bussane tek i bruk ny mellombels terminal frå og med måndag 21. november 2016. Dette gjeld alle bussar til og frå Voss stasjon. Inkludert ekspressbussar.

Anleggsarbeidet vil vara i ca. 2,5 år.

 

For meir informasjon om utbygginga sjå her