Vegarbeid Hjellestadvegen

Publisert: 08.11.2017 16:08:51 Oppdatert: 08.11.2017 16:10:22

Grunna vegarbeid blir Hjellestadvegen periodevis stengt i opp mot 15 min. mellom haldeplassane Blomsterdalen og Ådlandsskiftet måndag - fredag mellom klokka 09.00 og 14.00.

Merk at vegarbeidet gjer at avganger på linje 53 og 56 kan bli forseinka.

Arbeidet er venta å ta om lag ein månad.