Linje 990: Forseinkingar pga. vegarbeid

Publisert: 18.04.2017 06:46:05 Oppdatert: 19.04.2017 07:14:48

Riksveg 13, mellom Kinsarvik og Odda, er periodevis stengt på strekninga Lofthus - Hovland frå 18. april til 1. juni. Dei planlagte stengeperiodane medfører følgjande endring for linje 990 måndag til torsdag:

  • Avgang 15:50 frå Voss: ca. 30 min forseinka mellom Lofthus og Odda
  • Avgang 17:45 frå Voss: ca. 30 min forseinka mellom Lofthus og Odda

NB! Øvrige avgangar kan òg verta noko forseinka som følgje av vegarbeidet.

For meir informasjon om arbeidet og sjå Statens vegvesen