Linje 925: Forseinkingar pga. stengt veg

Publisert: 07.03.2018 16:20:15 Oppdatert: 16.03.2018 13:39:17

Fv.7 er mellombels stengt ved Laupsa grunna rasfare. Det vert omkøyring med minibuss via Porsmyr. Ein må derfor rekne med forseinkingar i turane mellom Granvin - Øystese. Vegen er stengt inntil vidare og truleg fram til mandag morgon, 19. mars.