Stord: Vegarbeid ved Sæ

Publisert: 24.05.2017 15:07:39 Oppdatert: 11.09.2017 10:42:37

Grunna vegarbeid ved Skrivarvegen vert det tidvis stengt veg og redusert framkome på rv. 544 ved Sæ og på Skrivarvegen til/frå Leirvik terminal. Mellom kl. 07:00 og 15:00 måndag til fredag vert trafikken dirigert ved hjelp av trafikklys, noko som kan gje forseinkingar på følgande linjer: 

    • 654, 671, 673. 675, 676, 677, 678, 700 og 800

NB! Fv. 544 er stengt på grunn av vedlikehaldsarbeid fra 11. til 16. september, men det vert tilrettelagt for at busstrafikken kan passere på staden. Øvrig trafikk får omkøyring via Ev 39, medan bussane vil dirigerast forbi anleggsområdet.

 

Dette får konsekvensar for korresponderande turar. Også Kystbussen vert råka av vegarbeidet.