Linje 20 og 403: Ibsens gate stengt frå 23. oktober 2017

Publisert: 03.10.2017 09:44:25 Oppdatert: 24.10.2017 15:56:58

Grunna oppgradering av vass- og avløypsledningar vert delar av Ibsens gate stengt frå måndag 23. oktober. Stenginga fører til mellombels endring i kollektivtilbodet og vil råka linje 20 og 403 som må køyre om Møllendal til og frå Haukeland sjukehus.

Obs! Omlegginga av traseen gjeld f.o.m. måndag 23. oktober sjølv om vegen ikkje vert stengt frå planlagt tidspunkt.

Du finn meir informasjon om stenginga hos Bergen kommune

Rutetider gjeldande frå 23. oktober for linjene som vert råka finn du her: