Linje 20 og 403: Ibsens gate stengt frå 23. oktober

Publisert: 03.10.2017 09:44:25 Oppdatert: 06.10.2017 12:40:44

Grunna oppgradering av vass- og avløypsledningar vert delar av Ibsens gate stengt frå måndag 23. oktober. Stenginga fører til mellombels endring i kollektivtilbodet og vil råka linje 20 og 403 som må køyre om Møllendal til og frå Haukeland sjukehus.

Du finn meir informasjon om stenginga hos Bergen kommune

Rutetider gjeldande frå 23. oktober for linjene som vert råka finn du her: