Åsane terminal: Mellombels flytting av perrong

Publisert: 04.07.2018 12:12:50 Oppdatert: 27.08.2018 09:58:32

Grunna anleggsarbeid vert perrong A og B flytta ca. 10 meter vestover, mot Skeidar. Dette gjeld frÃ¥ onsdag 29. august. Arbeidet er venta avslutta i slutten av september. 

Dette gjeld linje 3, 3E, 4, 32, 36 og 210.