Aktive meldingar

 • 350, 361 Haldeplass Mundal ikkje betent

  Haldeplass Mundal ikkje betent

  Haldeplassen Mundal i retning Knarvik blir ikkje betent inntil vidare. Bussane vil ikkje nytta haldeplassen av hensyn til trafikktryggleiken. Alternative haldeplassar er Leknes E39 eller Leknes vest.

  Gyldig til: Inntil videre

  Sist oppdatert: 24.03.19 09.00

 • 925, 945, 950, 951, 954, 957, 964, 965, 970, 990, NW162, NX450 Voss stasjon: Bussterminal flytta til Fengselstomta

  Voss stasjon: Bussterminal flytta til Fengselstomta

  Bygging av nytt kollektivknutepunkt på Voss gjer at bussterminalen vert flytta ca. 250 meter aust til "Fengselstomta" i anleggsperioden. Alle bussar til og frå Voss stasjon, inkludert ekspressbussar, nyttar mellombels bussterminal. Følg skilting til/frå togstasjonen. Anleggsarbeidet vil vara i ca. 2,5 år.

  Gyldig til: Inntil videre

  Sist oppdatert: 24.03.19 09.00

 • 11 Linje 11: Endra trasé på Nordnes

  Linje 11: Endra trasé på Nordnes

  På grunn av langvarig anleggsarbeid har linje 11 fått endra trasé på Nordnes inntil vidare. I anleggsperioden vil bussane snu ved Sjøfarendes aldershjem og returnere mot sentrum/Starefossen via Haugeveien og Klosteret. Haldeplassane i Strandgaten og C. Sundts gate vert dermed ikkje betjent. Det er oppretta haldeplassar i retning mot sentrum/Starefossen vis à vis dei eksisterande haldeplassane i Haugeveien.

  Følgjande haldeplassar vert ikkje betjent:

  Akvariet - Alternativ haldeplass er Sjøfarendes aldershjem
  Tollbodallmenningen - Alternativ haldeplass er Nordnes skole
  Nykirken i C Sundts gt. - Alternativ haldeplass er Fredriksberg/Klosteret

  Strandgaten/Nordnesbakken vil vere stengt for gjennomkøyring fram til sommaren 2019.

  Gyldig til: Inntil videre

  Sist oppdatert: 24.03.19 09.00

 • 20, 403 Linje 20 og 403: Ibsens gate stengd ut 2019

  Linje 20 og 403: Ibsens gate stengd ut 2019

  Grunna oppgradering av vass- og avløypsledningar har delar av Ibsens gate vore stengd sidan måndag 23. oktober 2017. Stenginga fører til langvarig mellombels endring i kollektivtilbodet og vil råka linje 20 og 403 som må køyre om Møllendal til og frå Haukeland sjukehus. Ibsens gate vil etter planen vere stengd for gjennomkøyring ut 2019.

  Gyldig til: Inntil videre

  Sist oppdatert: 24.03.19 09.00

 • 441, 442 Linje 441/442: Stengde haldeplassar på Søre Straume

  Linje 441/442: Stengde haldeplassar på Søre Straume

  Stoppa Søre Straume og Danielsen skole er stengt inntil vidare på grunn av anleggsarbeid. Alternative haldeplassar er Instamyra og Straume Idrettspark (gjeld kun linje 442).

  Gyldig til: Inntil videre

  Sist oppdatert: 24.03.19 09.00

 • Servicelinje 103 Endra trasé for Servicelinjen på Nordnes

  Endra trasé for Servicelinjen på Nordnes

  Langvarig anleggsarbeid gjer at bussen ikkje kan køyre Strandgaten heilt ut til Akvariet som vanleg. Frå februar 2018 er vegen stengd ved Tollbodallmeningen og bussen må køyre via Muren - Tinghuset - Klosteret for å koma til Haugeveien og Sjøfarendes Aldershjem. Dette vil medføre noko forseinking i turane frå Nordnes.

  Gyldig til: Inntil videre

  Sist oppdatert: 24.03.19 09.00

 • Servicelinje 103 Endra trasé for Servicelinjen på Møhlenpris

  Endra trasé for Servicelinjen på Møhlenpris

  Grunna anleggsarbeid er haldeplassen i Thormøhlens gate stengd. Servicelinjen snur i enden av Prof. Hansteens gate ved Tullins gate, medan arbeidet pågår. Reisande frå Thormøhlens gate kan nytta haldeplass i Professor Hansteens gate.

  Gyldig til: Inntil videre

  Sist oppdatert: 24.03.19 09.00

 • 14, 25, 26, 51, 53, 60, 530, 600 Haldeplassen Kristianborg stengd grunna anleggsarbeid

  Haldeplassen Kristianborg stengd grunna anleggsarbeid

  Haldeplassen Kristianborg i sørgåande retning på Fjøsangervegen vert lagt ned frå og med onsdag 5. september. Alternative haldeplassar er Grønnestølsbakken eller Minde (ca. 450 m gangavstand). Årsaka til at haldeplassen vert lagt ned er langvarig anleggsarbeid i samband med utbygging av Bybanen til Fyllingsdalen

  Gyldig til: Inntil videre

  Sist oppdatert: 24.03.19 09.00

 • 950, NX450 Haldeplass Dale Heradshus erstattar Dale sentrum

  Haldeplass Dale Heradshus erstattar Dale sentrum

  I samband med langvarig anleggsarbeid ved nye Dale barne- og ungdomsskule vert haldeplassen Dale sentrum lagt ned frå og med måndag 13. august 2018. Ny haldeplass, Dale heradshus, vert oppretta i Konsul Jebsens gate. Både skulebussar, ordinære rutebussar og ekspressbussar vil nytta det nye stoppet frå og med måndag 13. august 2018. Anleggsarbeidet vil vare i ca. to år.

  Gyldig til: Inntil videre

  Sist oppdatert: 24.03.19 09.00

 • 790, 791 Halsnøy: Haldeplassar nedlagt frå 5. november 2018

  Halsnøy: Haldeplassar nedlagt frå 5. november 2018

  Haldeplassane Høylandsbygd, Hauge skule og Myro vert lagt ned frå og med måndag 5. november. Dette skjer på grunn av ikkje tilfredsstillande snutilhøve for buss på denne strekninga. Alternativ haldeplass for reisande til og frå Høylandsbygd er Hillestad. Linje 790 og 791 får ny start- og endehaldeplass på Halsnøy industribase.

  Gyldig til: Inntil videre

  Sist oppdatert: 24.03.19 09.00

 • 10 Haldeplass Solheimslien nord stengd frå 12. november 2018

  Haldeplass Solheimslien nord stengd frå 12. november 2018

  Haldeplassen Solheimslien nord (i retning mot Søndre Skogvei) vert lagt ned frå og med måndag 12. november. Alternative haldeplassar er Strandlien eller Solheimslien sør.

  Gyldig til: Inntil videre

  Sist oppdatert: 24.03.19 09.00

 • 471 Linje 471: Endra trasé grunna stengd veg

  Linje 471: Endra trasé grunna stengd veg

  Frå og med 14. januar vert Landrodalen stengd for gjennomkøyring. Dette gjer at fleire turar på linje 471 får forlenga trasé noko som vil gje forseinkingar på enkelte turar. Følgjande haldeplasser vert ikkje betent:

  Landro kyrkje - alternativ haldeplass Landro skule, Vindenesvegen
  Landrovågen - alternativ haldeplass Vindenes kryss.

  Landrodalen vil vere stengd for gjennomkøyring inntil vidare.

  Gyldig til: Inntil videre

  Sist oppdatert: 24.03.19 09.00

 • 980 Linje 980: Vegarbeid ved Kråkevik til 4. april

  Linje 980: Vegarbeid ved Kråkevik til 4. april

  Frå søndag 10. mars til og med torsdag 4. april vil det pågå vegarbeid på fv. 550 mellom Kråkevik og Aga etter kl. 19:00. Søndag - torsdag etter kl. 19:00 kan det oppstå forseinkingar mellom Odda og Utne på opp til 20 min.

  Gyldig til: 04.04.19 12.00

  Sist oppdatert: 24.03.19 09.00

 • 676 Linje 676: Langelandsvegen stengd frå 1. april

  Linje 676: Langelandsvegen stengd frå 1. april

  Grunna vegarbeid i Langelandsvegen mellom Verftsvegen og Kårevikvegen får linje 676 endra trasé frå måndag 1. april. Arbeidet er planlagt å vare i 14 veker. Haldeplassane i Langeland skule og Langeland blir ikkje betente i stengeperioden. Det blir oppretta alternative haldeplassar i krysset Langelandsvegen/Verftsvegen.

   

  Grunna vegarbeidet blir dagens linje 676 delt i to:

  676 Leirvik - Sjukehuset - Ådland - Leirvik

  676 Leirvik - Kårevik/Hornelandsvågen - Leirvik

  Gyldig til: Inntil videre

  Sist oppdatert: 24.03.19 09.00

 • 911 Innstilte turar 25. mars

  Innstilte turar 25. mars

  Grunna anleggsarbeid vert fv. 569 stengd ved Trettenes måndag 25. mars. Dette gjer at fleire turar på linje 911 vert innstilt mellom anna: 

  Frå Eidslandet:

  • Avg. 09:50 køyrer kun til Dæmring. Turen vert innstilt mellom Dæmring og Dale stasjon
  • Avg. 14:05 køyrer kun til Dæmring. Turen vert innstilt mellom Dæmring og Dale stasjon 

  Frå Dale stasjon:

  • Avg. 10:45 er innstilt mellom Dale og Dæmring. Turen vert køyrd som normalt frå Dæmring kl. 11:02 til Eidslandet
  • Avg. 15:15 er innstilt mellom Dale og Dæmring. Turen vert køyrd som normalt frå Dæmring kl. 15:32 til Eidslandet

  Gyldig til: 25.03.19 18.00

  Sist oppdatert: 22.03.19 15.54

 • Bergen og omegn Forseinkingar grunna glatte vegar

  Forseinkingar grunna glatte vegar

  Det er glatt fleire plasser i Hordaland måndags morgon. Dette gjer forseinkingar og innstilte turar på fleire linjer medan vi ventar på at vegane vert strødd. 

  Gyldig til: Inntil videre

  Sist oppdatert: 25.03.19 06.51

 • 11 Endra trasé grunna glatt veg

  Endra trasé grunna glatt veg

  Grunna glatt veg og manglande strøing i Starefossfeien snur linje 11 no i Svartediksveien. 

  Haldeplassane mellom Starefossen - Svartediksveien vert ikkje betent. 

  Det er endå uklart når vegen vert strødd og det igjen vert normal drift på linja. 

  Gyldig til: 25.03.19 11.00

  Sist oppdatert: 25.03.19 08.02

Nyleg utløpte meldingar