Aktive driftsmeldingar

 • 3 Toppetunnelen varsla stengd frå kl. 22:00

  Toppetunnelen er varsla stengd i periodar på inntil 30 minuttar frå kl. 22:00 til 05:30 grunna vedlikeholdsarbeid. Dersom bussen må vente på opning av tunnelen kan det føre til forseinkingar.

  Gyldig til: 28.05.20 05.30

  Sist oppdatert: 27.05.20 10.50

 • 40, 445, 450, 460, 484, 485 ... Lyderhorntunnelen varsla stengd frå kl. 22:00

  Lyderhorntunnelen er varsla stengd frå kl. 22.00-05:30. Omkøyring via Loddefjord kan føre til forseinking mellom Storavatnet og sentrum.

  Berørte linjer: 40, 445, 450, 460, 484, 485, 495, 499

  Gyldig til: 28.05.20 05.30

  Sist oppdatert: 27.05.20 10.34

 • 300 Fløyfjellstunnelen varsla stengd mot nord frå kl. 22:00

  E39 Fløyfjellstunnelen er varsla stengd frå kl. 22:00 til 05:30 grunna vedlikehaldsarbeid. Omkøyring via sentrum kan medføre litt forseinking. NB! Ikkje av-/påstiging utanom ordinær trasé.

  Gyldig til: 28.05.20 05.30

  Sist oppdatert: 27.05.20 10.30

 • 4, 12, 15, 15, 18, 19 ... Løvstakktunnelen varsla stengd frå kl. 22:00

  Fv. 540 Løvstakktunnelen er varsla stengd grunna vedlikehaldsarbeid frå kl. 22:00- 05:30. Omkøyring vil føre til forseinkingar til/frå Fyllingdalen.

  NB! Grunna stenging av Carl Konows gate vil bussane køyre via Damsgårdstunnelen og Knappetunnelen mot Fyllingsdalen.

  Haldeplassane Gyldenpris (i begge retningar) og Løvstakktunnelen blir ikkje betjent medan tunnelen er stengd. Omkøyring mot Bergen sentrum via Melkeplassen og Gabriel Tischendorfs vei i . Haldeplass Gyldenprisveien i Michael Krohns gate vil bli betent i retning mot sentrum.

  Berørte linjer: 4, 12, 15, 15, 18, 19, 28, 50E

  Gyldig til: 28.05.20 05.30

  Sist oppdatert: 27.05.20 10.27

 • 200, 925, 930 Arnanipatunnelen varsla stengd frå kl. 22:00

  E16 Arnanipatunnelen er varsla stengd kl. 22:00 - 05:30. Omkøyring via Garnes kan føre til litt forseinking. Ved omkøyring vert ikkje haldeplassen Takvam (mot Arna) betjent.

  Gyldig til: 30.05.20 05.30

  Sist oppdatert: 27.05.20 08.20

 • Jondal - Tørvikbygd Passasjerbåt i sambandet 2.-14. juni

  Grunna naudsynt oppgradering av ferjekaiane i Tørvikbygd og Jondal vert det sett inn passasjerbåt i ferjesambandet frå tysdag 2. juni til og med søndag 14. juni. 

  Båten har åtte daglege avgangar tur/retur frå måndag til fredag og fire avgangar tur/retur laurdag. For rutetider sjå her eller i oversikta under:

  Alternativ til ferje:

  • For reisande med bil anbefaler vi at du nyttar ferjesambandet Gjermundshamn - Årsnes. Dersom det vil passe deg betre i høve til kor du bur og kor du skal, kan du også nytte ferjesambandet Kvanndal - Utne.

  • For reisande som vil nytte buss og båt:
   • Vi set inn ein båt som vil gå mellom Jondal og Tørvikbygd. Båten vil ha 8 avganger tur/retur på kvardagar, 6 avganger tur/retur laurdag og 4 avganger tur/retur søndag. Båten vil korrespondere med buss Tørvikbygd - Norheimsund.

   • Rutetabell for båten finn du her.

   • Rutetabell for korresponderande buss linje 749 finn du her.

   • Linje 930: Dette er ei busslinje som vanlegvis er gjennomgåande med ferja Jondal - Tørvikbygd. Bussen vil i stengingsperioden måtte køyre via ferjesambandet Gjermundshamn - Årsnes, og den vil difor ha følgjande trasé: 
    • Bergen busstasjon - Tysse - Eikelandsosen - Mundheim - Gjermundshamn. 
    • Reisande som skal på eller av på strekninga Bjørkheim - Jondal må byte til korresponderande buss på Bjørkheim. 
    • Rutetabellar finn du her
  • Parkeringsplassar: Eit avgrensa tal på parkeringsplassar for privatbilar vil vere tilgjengeleg ved/på kaiene i Jondal og Tørvikbygd

   

   

  Gyldig til: 14.06.20 23.59

  Sist oppdatert: 14.05.20 14.59

 • Skyss Billett Teknisk problem ved kjøp av billett

  Enkelte opplever no å få feilmelding når dei skal kjøpe billett i appen Skyss Billett. Denne går ut på at ein ikkje kan koble til server og/eller at det er problem med tidsformatet. 

  Det er android-brukarar som blir råka av feilen.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 08.05.20 14.41

 • 1018 Husavik - Sandvikvåg: Forseinkingar inntil vidare

  Det eine ferjeleiet i Sandvikvåg er ute av drift inntil vidare. Dette medfører forseinkingar i sambandet.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 27.05.20 08.20

 • Korona Avgrensing i kollektivtransporten

  Hald god avstand til alle rundt deg, også førar. 
  Ikkje gå om bord utan at du ser at det er plass til å halde god avstand til andre reisande.

  Vi ber alle reisande om hjelp til å avgrense koronasmitte. 
  Les meir om tiltak i kollektivtransporten i Vestland Fylkeskommune her

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 17.04.20 09.58

 • Skyss kundesenter Redusert opningstid frå 6. mai

  På grunn av Korona-situasjonen har Kundesenteret og hittegodskontoret redusert opningstid frå 6. mai.

  Opningstida er måndag- fredag 12:00-16:00. Laurdag og søndag stengt.

  Vi har innført smitteverntiltak som vi ber alle besøkande respektere. Du finn antibac ved inngangen og det er maks sju personer i lokalet samtidig. Ved lukene er det pleksiglass, og pass på å hald god avstand til alle i lokalet.

  Der er fortsatt mogleg å kontakte oss her:

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 05.05.20 14.28

 • 27, 28 Haldeplass Bjørnsons gate flytta

  I samband med utbygging av Bybanen er haldeplassen Bjørnsons gate retning Danmarks plass fjerna. Alternativ haldeplass er Hunstadsvingen (ved Helse Vest IKT).

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 27.05.20 08.20

 • 654, 671, 678 Haldeplass Førlandskrysset E39 stengd

  Bussar på linje 654, 671 og 678 mot Rommetveit/Leirvik vil ikkje betene haldeplassen Førlandskrysset E39 i sørgåande retning inntil vidare. Haldeplassen er stengd for desse linjene på grunn av trafikksikkerheit.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 27.05.20 08.20

 • 950 Haldeplass Dale Heradshus erstattar Dale sentrum

  I samband med langvarig anleggsarbeid ved nye Dale barne- og ungdomsskule vert haldeplassen Dale sentrum lagt ned frå og med måndag 13. august 2018. Ny haldeplass, Dale heradshus, vert oppretta i Konsul Jebsens gate. Både skulebussar, ordinære rutebussar og ekspressbussar vil nytta det nye stoppet frå og med måndag 13. august 2018. Anleggsarbeidet vil vare i ca. to år.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 27.05.20 08.20

 • 103 Endra trasé for servicelinja på Nordnes

  Langvarig anleggsarbeid gjer at bussen ikkje kan køyre Strandgaten heilt ut til Akvariet som vanleg. Som følgje av at Nordnesbakken er stengd vil bussen køyre opp til Nordnesveien ved Tollbodallmenningen.

  Yterste del av Strandgaten og haldeplassen Sjøfarendes aldershjem vert ikkje betent. 

  Traseen for servicelinja vert: StrandkaiterminalenC. Sundts gateTollbodallmenningenMargaretastredetHaugeveienKlosteret

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 27.05.20 08.20

 • 103 Endra trasé for Servicelinjen på Møhlenpris

  Grunna anleggsarbeid er haldeplassen i Thormøhlens gate stengd. Servicelinjen snur i enden av Prof. Hansteens gate ved Tullins gate, medan arbeidet pågår. Reisande frå Thormøhlens gate kan nytta haldeplass i Professor Hansteens gate.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 27.05.20 08.20

Avslutta driftsmeldingar

 • 5, 6, 16, 17, 40, 445 ... Forseinkingar etter stengd veg

  Damsgårdstunnelen var stengd mot sentrum, men er no opna att. Omkøyring via Laksevåg og kø i Damsgårdsveien har medført store forseinkingar på fleire linjer.

  Berørte linjer: 5, 6, 16, 17, 40, 445, 450, 460, 484, 485, 495, 499

  Gyldig til: 27.05.20 22.00

  Sist oppdatert: 27.05.20 22.00

 • 12 Avgang forseinka frå Mannsverk

  Avgang k. 17:25 ca. 10 min forseinka frå Wiers Jensens vei.

  Gyldig til: 27.05.20 17.45

  Sist oppdatert: 27.05.20 17.45

 • 350, 351 Forseinkingar etter vegstenging

  Fleire avgangar forseinka som følgje av mellombels stengd veg ved Munndalsbergtunnelen. Vegen er no opna.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 27.05.20 16.46