Aktive driftsmeldingar

 • Skyss Billett Betalingsproblem for enkelte Vipps-brukarar

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 06.05.21 09.14

 • 441, 442 Endra trasé frå 16. april

  Krysset mellom Arefjordvegen og Lonavegen er stengd grunna anleggsarbeid. Arbeidet er venta avslutta ca. ei veke ut i mai. Bussane får ikkje betjent haldeplassane i Lonavegen grunna omkøyring. Turar som normalt skal stoppe her, vil bruke "Straume idrettspark" som alternativ haldeplass. Dette gjeld begge retningar.

  Næraste haldeplass blir Straume terminal eller Storskaret.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 07.05.21 08.30

 • 1 Buss for bane Danmarks plass - Wergeland 13. mai

  Grunna naudsynt arbeid i bybanesporet ved Kronstad blir det køyrd "buss for bane", med avgang ca. kvart 10. minutt, mellom Danmarks plass og Wergeland torsdag 13. mai kl. 05.00 - 15.00. 

  Bybanen køyrer som normalt mellom Byparken - Danmarks plass og Wergeland - Bergen lufthavn. 

  Trasé frå Danmarks plass: Danmarks plass v/Edvard Griegs vei - Reperbanen - Wergeland.

  Trasé frå Wergeland: Wergeland - Brann Stadion - Kronstad - Danmarks plass v/Bjørnsons gate. 

  Gyldig til: 13.05.21 16.00

  Sist oppdatert: 04.05.21 18.06

 • 1 Buss for bane Byparken - Slettebakken 10.-12. mai

  Grunna naudsynt arbeid i bybanesporet på Kronstad blir strekninga Byparken - Slettebakken innstilt kl. 23.50 - 01.00 måndag 10. mai (natt til tysdag), tysdag 11. mai (natt til onsdag) og onsdag 12. mai (natt til torsdag). Det blir "buss for bane" på dei siste turane mellom Festplassen N og Slettebakken. Bybanen køyrer som normalt mellom Slettebakken og Bergen lufthavn. 

  Innstilte turar frå Byparken:

  • Kl. 00.15, 00.30, 00.45 og 01.00

  Avgang buss for bane frå Festplassen N (Trasé: Festplassen N - Bergen busstasjon R - Nygård - Florida - Danmarks plass(Fjøsangerveien) - Reperbanen - Wergeland - Sletten senter - Slettebakken):

  • Kl. 00.05, 00.20, 00.35 og 00.50

  Innstilte turar frå Slettebakken (mot sentrum):

  • Kl. 23.49, 00.05, 00.19 og 00.35

  Avgang buss for bane frå Slettebakken (Trasé: Slettebakken - Sletten senter - Wergeland - Reperbanen - Danmarksplass(Fjøsangerveien) - Florida - Nygård - Bergen busstasjon U - Lars Hilles gate):

  • Kl. 23.52, 00.08, 00.21 og 00.38

   

  Gyldig til: 13.05.21 02.00

  Sist oppdatert: 04.05.21 12.37

 • 484, 485 Ingen avgangar om Grensedalen inntil vidare

  Linje 484 og 485 vil ikkje køyre om Grensedalen inntil vidare grunna trafikkfarlege køyreforhold for buss, og vil køyre alle avgangar via Erdalsvegen.

  Følgjande haldeplassar blir ikkje betent inntil vidare:

  • Djupamyr (mot Kleppestø)
  • Olufsen (begge retningar)
  • Eideskiftet (begge retningar)
  • Nordre Erdal (mot Steinrusten)
  • Nordre Erdal (mot Kleppestø): Blir kun betjent av linje 485

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 07.05.21 08.30

 • 16, 17, 20, 403 Haldeplass Holen flytta frå kl. 12.00 torsdag 22. april

  Haldeplassen Holen, i retning mot sentrum, vert flytta ca. 150 m lenger ut på Laksevåg kl. 12.00 torsdag 22. april.
  Haldeplassen blir flytta som følgje av anleggsarbeidet i området. 

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 07.05.21 08.30

 • 23, 23E, 50E, 54, 55 Haldeplass Stølshaugen stengd frå 15. mars

  Grunna vegarbeid vil haldeplassane Stølshaugen, i begge retningar, vere stengd frå måndag 15. mars og fram til ca 4. desember.
  Alternativ haldeplass vil vere Sandslihaugen.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 07.05.21 08.30

 • 654, 671, 678 Haldeplass Førlandskrysset E39 stengd

  Bussar på linje 654, 671 og 678 mot Rommetveit/Leirvik vil ikkje betene haldeplassen Førlandskrysset E39 i sørgåande retning inntil vidare. Haldeplassen er stengd for desse linjene på grunn av trafikksikkerheit.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 07.05.21 08.30

 • 103 Endra trasé for Servicelinjen på Nordnes

  Haugeveien er stengd ved Klosteret grunna langvarig anleggsarbeid. Bussen på servicelinje 103 må snu ved Klosteret i starten av Haugeveien Haldeplassane Fredriksberg og Nordnes skule blir ikkje betjent medan vegen er stengd.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 07.05.21 08.30

Avslutta driftsmeldingar

 • 313 Forseinka avgang frå Nesse

  Avgang kl. 07.40 frå Nesse snuplass ca. 15 min forseinka frå start.

  Gyldig til: 07.05.21 08.05

  Sist oppdatert: 07.05.21 08.04

 • 445, 450, 460, 484, 485, 495 ... Rv. 555 Nygårdtunnelen varsla stengt frå kl. 22.00

  Rv. 555 Nygårdtunnelen varsla stengt i retning mot Øygarden/Askøy kl. 22.00-05.30 grunna vedlikehaldsarbeid. Omkøyring gjennom sentrum kan føre til litt forseinkingar.

  Berørte linjer: 445, 450, 460, 484, 485, 495, 499

  Gyldig til: 07.05.21 05.30

  Sist oppdatert: 07.05.21 05.30

 • 300 Fløyfjellstunnelen varsla stengt mot nord frå kl. 22.00

  E39 Fløyfjellstunnelen er varsla stengt i retning mot Knarvik kl. 22.00-05.30 grunna vedlikehaldsarbeid. Omkøyring via sentrum kan medføre litt forseinking.

  NB! Ikkje av-/påstiging utanom ordinær trasé.

  Gyldig til: 07.05.21 05.30

  Sist oppdatert: 07.05.21 05.30

 • 40, 445, 450, 460, 484, 485 ... Lyderhorntunnelen varsla stengt frå kl. 22.00

  Lyderhorntunnelen er varsla stengt i retning mot sentrum kl. 22.00-05.30. Omkøyring via Loddefjord kan føre til forseinking mellom Storavatnet og sentrum.

  Haldeplass Frieda Fasmer rv. 555 blir ikkje betjent medan tunnelen er stengt. Alternativ haldeplass er Frieda Fasmer i Lyderhornsveien.

  Berørte linjer: 40, 445, 450, 460, 484, 485, 495, 499

  Gyldig til: 07.05.21 05.30

  Sist oppdatert: 07.05.21 05.30

 • 67 Troldhaugtunnelen varsla stengt frå kl. 22.00

  Troldhaugtunnelen er varsla stengt grunna vedlikehaldsarbeid kl. 22.00-05.30. Omkøyring kan medføre litt forseinkingar mellom sentrum og Lagunen. NB! Ved stengt tunnel blir ikkje haldeplassen Hop, sjølinjen betjent.

  Gyldig til: 07.05.21 05.30

  Sist oppdatert: 07.05.21 05.30