Aktive driftsmeldingar

 • 326, 327, 328 Solevegen stengt frå måndag 28.september

  Grunna anleggsarbeid er Solevegen stengt for gjennomkøyring frå måndag 28. september og i ca. 4 veker.

  Medan vegen er stengt vil bussen køyre Austrheimsvegen og kan ikkje betjene haldeplassane i Solevegen (Hjartås til og med Leikvoll nord).

  Turar frå Mastrevik til Austrheim kyrkje og tilbake til Mastrevik, som normalt blir køyrd via Solevegen blir i perioden avslutta ved Austrheim kyrkje.

  Gyldig til: 25.10.20 23.59

  Sist oppdatert: 27.09.20 08.20

 • 673, 678 Rometveit snuplass mellombels flytta frå 28.september

  Haldeplassen Rommetveit snuplass blir stengt frå måndag 28. september og fram til og med fredag 20. november grunna oppgradering av snuplassen.
  I anleggsperioden blir nærliggande parkeringsplass ved Rommetveit skule nytta som haldeplass.

  Gyldig til: 20.11.20 23.59

  Sist oppdatert: 27.09.20 08.20

 • Streik Busstreik frå laurdag 26. september

  Det er varsla at busstreiken vil bli trappa opp frå laurdag 26. september. Streik vil ha omfattande konsekvensar for busstilbodet i heile Vestland frå og med laurdag morgon.

  Streikevarselet omfattar alle organiserte bussjåførar i Vestland og vil påverke nesten all busstrafikk, inkludert skoleskyss med buss, i fylket dersom streiken blir eit faktum.

  Meir informasjon om moglege konsekvensar av ein busstreik

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 22.09.20 16.59

 • 2, 21, 80, 81 Haldeplass Mannsverk stengt

  Haldeplassen "Mannsverk", i retning frå Bergen sentrum, er stengt inntil vidare på grunn av anleggsarbeid. Bussane stopper ikkje her medan arbeidet pågår.

  Alternativ haldeplass er Wiers Jenssens vei (gjeld ikkje linje 81) og Bolstad.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 27.09.20 08.20

 • Streik Kundesenteret stengt inntil vidare

  Som følgje av vekterstreika er kundesenteret vårt på Bergen busstasjon stengt frå og med kl. 14:00 onsdag 16. september. Kundesenteret vil vere stengt inntil vidare.

  Det er framleis mogleg å kontakte oss på telefon (55 55 90 70), gjennom kontaktskjema og facebook/skyss.no

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 16.09.20 13.30

 • 344 Melandsvegen stengd frå måndag 14. september

  Melandsvegen er stengd frå måndag 14. september til og med fredag 06. november grunna vegarbeid.
  Bussen må køyre via Smugleitet og kan ikkje betjene haldeplassane Tveit sør eller Holme, Melandsvegen. Alternativ haldeplass er Tveit kryss.

  Gyldig til: 06.11.20 23.59

  Sist oppdatert: 27.09.20 08.20

 • 700 Avkorta trasé frå måndag 7.september

  Haraldsgata er stengd frå måndag 7. september grunna vegarbeid. Arbeidet vil pågå i om lag to måneder. 

  I anleggsperioden køyrer linja via Karmsundgata og Tuhauggata og kan difor ikkje betjene haldeplassane Skillebekkgata og Havnaberg. 

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 27.09.20 08.20

 • 201 Daglege innstilte avgangar

  Følgjande to avgangar på linje 201 blir innstilt måndag - fredag frå og med 25. august:

  • Avgang kl. 09.23 frå Olsnesskiftet mot Kvisti
  • Avgang kl. 09.50 frå Kvisti mot Bruvik

  Årsaka er at fylkesveg 5418 Bruvikvegen mellom Kvisti og Bruvik blir periodevis stengd i haust i samband med fjellsikringsarbeid. Arbeidet er planlagt å vare til 1. desember. Det kan oppstå litt forseinkingar i andre turar på linje 201 på grunn av arbeidet.

  Gyldig til: 01.12.20 23.59

  Sist oppdatert: 27.09.20 08.20

 • 925, 930 Endra trasé på kveld og natt 24. august - 02. oktober

  I perioden frå måndag 24. august til fredag 2. oktober blir vegen stengd på kveldstid ved Tokagjelet (mellom Kvamskogen og Norheimsund). Dette medfører endringar for fleire avgangar på linje 925 og 930. Vegen er stengd mellom kl. 20:00-06:00 frå måndag kveld til fredag morgon. Fredag, laurdag og søndag er vegen open, og bussen køyrer som normalt.

  Når vegen er stengd vil bussane køyre via Mundheim. Omkøyringa medfører ca. ein time lenger reisetid mellom Norheimsund og Bergen.

  Avgangar som vert endra på linje 925

  • Frå Bergen busstasjon kl. 19.25: Køyrer via Mundheim og har siste stopp i Norheimsund kl. 22.00. Det vil gå buss frå Norheimsund til Voss kl. 21.00, men det vil ikkje vere mogleg med gjennomgåande reise Bergen - Granvin/Voss.

  • Frå Arna terminal kl. 23.20: Køyrer via Mundheim og har siste stopp i Norheimsund kl. 00.40.

  • Frå Øystese kl. 05.15: Tirsdag - fredag er denne turen innstilt på strekninga Øystese - Bjørkheim. Startar frå Indre Tysse kl. 05.55.
   NB! Mandag går turen som vanleg frå Øystese kl. 05.15.

  Kart over omkøyringa for linje 925


  Avgangar som vert endra på linje 930

  • Frå Bergen busstasjon kl. 21.00: Køyrer via Mundheim og Gjermundshamn til Odda. Det vil gå buss til ordinære rutetider frå Norheimsund til Mundheim og drosje frå Jondal til Austrepollen.

  • Frå Odda kl. 20.40: Køyrer via Gjermundhamn og Mundheim til Bergen. Det vil gå drosje frå Austrepollen til Jondal og buss frå Mundheim til Norheimsund til ordinære rutetider.

  Kart over omkøyringa for linje 930 


  Innstilt mellom Norheimsund og Bjørkheim
  Det blir dessverre ikkje sett opp alternativ transport over Kvamskogen i perioden. Linje 925/930 vil ikkje køyre strekninga Bjørkheim - Norheimsund. 

  Oppdatert reiseplanleggar
  Reiseplanleggaren er oppdatert med endringane.

  Gyldig til: 02.10.20 23.59

  Sist oppdatert: 27.09.20 08.20

 • 80 Haldeplassen Birkelundstoppen flytta

  Haldeplassen Birkelundstopppen (mot Sædalen/Nesttun) er stengd på grunn av anleggsarbeid. Bussane stoppar inntil vidare ca. 150 meter før bakketoppen.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 27.09.20 08.20

 • Korona Avgrensing i kollektivtransporten

  Hald god avstand til alle rundt deg, også førar. 
  Ikkje gå om bord utan at du ser at det er plass til å halde god avstand til andre reisande.

  Vi ber alle reisande om hjelp til å avgrense koronasmitte. 
  Les meir om tiltak i kollektivtransporten i Vestland Fylkeskommune her

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 17.04.20 09.58

 • 27, 28 Haldeplass Bjørnsons gate flytta

  I samband med utbygging av Bybanen er haldeplassen Bjørnsons gate retning Danmarks plass fjerna. Alternativ haldeplass er Hunstadsvingen (ved Helse Vest IKT).

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 27.09.20 08.20

 • 654, 671, 678 Haldeplass Førlandskrysset E39 stengd

  Bussar på linje 654, 671 og 678 mot Rommetveit/Leirvik vil ikkje betene haldeplassen Førlandskrysset E39 i sørgåande retning inntil vidare. Haldeplassen er stengd for desse linjene på grunn av trafikksikkerheit.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 27.09.20 08.20

 • 950 Haldeplass Dale Heradshus erstattar Dale sentrum

  I samband med langvarig anleggsarbeid ved nye Dale barne- og ungdomsskule vert haldeplassen Dale sentrum lagt ned frå og med måndag 13. august 2018. Ny haldeplass, Dale heradshus, vert oppretta i Konsul Jebsens gate. Både skulebussar, ordinære rutebussar og ekspressbussar vil nytta det nye stoppet frå og med måndag 13. august 2018. Anleggsarbeidet vil vare i ca. to år.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 27.09.20 08.20

 • 103 Endra trasé for Servicelinjen på Møhlenpris

  Grunna anleggsarbeid er haldeplassen i Thormøhlens gate stengd. Servicelinjen snur i enden av Prof. Hansteens gate ved Tullins gate, medan arbeidet pågår. Reisande frå Thormøhlens gate kan nytta haldeplass i Professor Hansteens gate.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 27.09.20 08.20

 • 103 Endra trasé for servicelinja på Nordnes

  Langvarig anleggsarbeid gjer at bussen ikkje kan køyre Strandgaten heilt ut til Akvariet som vanleg. Som følgje av at Nordnesbakken er stengd vil bussen køyre opp til Nordnesveien ved Tollbodallmenningen.

  Yterste del av Strandgaten og haldeplassen Sjøfarendes aldershjem vert ikkje betent. 

  Traseen for servicelinja vert: StrandkaiterminalenC. Sundts gateTollbodallmenningenMargaretastredetHaugeveienKlosteret

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 27.09.20 08.20

Avslutta driftsmeldingar

 • Skyss Billett Teknisk vedlikehald natt til søndag 27. september

  Som følgje av teknisk vedlikehald vil appen Skyss Billett vere ute av drift mellom ca. kl. 04.15 og 08.00 natt til søndag 27. september. Vi beklagar ulempene det medfører. 

   

  Gyldig til: 27.09.20 09.00

  Sist oppdatert: 24.09.20 16.49