Aktive driftsmeldingar

 • 4, 12, 15, 15, 18, 19 ... Løvstakktunnelen varsla stengd frå kl. 22:00

  Fv. 540 Løvstakktunnelen er varsla stengd grunna vedlikehaldsarbeid frå kl. 22:00. Omkøyring vil føre til forseinkingar til/frå Fyllingdalen.

  NB! Grunna stenging av Carl Konows gate vil bussane køyre via Damsgårdstunnelen og Knappetunnelen mot Fyllingsdalen.

  Haldeplassane Gyldenpris (i begge retningar) og Løvstakktunnelen blir ikkje betjent medan tunnelen er stengd.

  Berørte linjer: 4, 12, 15, 15, 18, 19, 28, 50E

  Gyldig til: 23.10.19 03.59

  Sist oppdatert: 22.10.19 15.57

 • 300 Fløyfjellstunnelen varsla stengd mot nord frå kl. 22:00

  E39 Fløyfjellstunnelen er varsla stengd frå kl. 22:0 grunna vedlikehaldsarbeid. Omkøyring via sentrum kan medføre litt forseinking. NB! Ikkje av-/påstiging utanom ordinær trasé.

  Gyldig til: 23.10.19 03.59

  Sist oppdatert: 22.10.19 15.57

 • 3, 4, 300 E39 Glaskar- og Selviktunnelen varsla stengd frå kl. 22:00

  E39 Glaskar- og Selviktunnelen er varsla stengd frå kl. 22:00 grunna anleggsarbeid. Omkøyring via Ervikvegen kan føre til forseinking. Haldeplass Eidsvåg E39 blir ikkje betjent medan vegen er stengd. Bruk haldeplass Eidsvåg i Ervikveien.

  Gyldig til: 23.10.19 03.59

  Sist oppdatert: 22.10.19 15.56

 • 680 Haldeplass Fitjar sentrum stengd

  Haldeplassane Fitjar sentrum er stengd (begge retningar). Frå og med laurdag 19. oktober kan reisande nytta nyopna Fitjar terminal.

  Gyldig til: 26.10.19 23.59

  Sist oppdatert: 22.10.19 08.52

 • 3, 4, 5, 6, 83, 91 Haldeplass Bontelabo stengd 23. okt. - 6. nov

  Grunna vegarbeid er haldeplassen Bontealbo retning sentrum ikkje i bruk frå onsdag 23. oktober kl. 20.00 til og med onsdag 6. november. Alternativ haldeplass er Skutevikstorget.

  Gyldig til: 07.11.19 03.59

  Sist oppdatert: 22.10.19 08.20

 • 950, 952, 957, 959 Haldeplass Seim, E16 stengd frå 7. oktober

  Grunna anleggsarbeid vil haldeplassen Seim, E16 (i retning mot Voss) vere stengd frå 7. oktober til 30. november.

  Alternative haldeplassar er Kvåle E16 eller Voss Tinghus.

  Gyldig til: 30.11.19 23.50

  Sist oppdatert: 22.10.19 08.20

 • 14, 83 Endra trasé frå 7. oktober

  Kanalveien blir stengd for gjennomkøyring frå måndag 7. oktober. Dette fører til at bussane må køyre Fjøsangerveien og følgjande haldeplassar blir ikkje betjent:

  • Kanalveien - alternative haldeplassar er "Reperbanen"(gjeld begge retningar)
  • Postterminalen - alternative haldeplassar er "Reperbanen"(gjeld begge retningar)
  • Kanalveien Minde allé - alternativ haldeplass er "Minde"(retning mot sentrum)
  • Kanalveien ved Elvebakken - alternativ haldeplass er "Minde" eller "Kristianborg" (retning mot sentrum)

   

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 30.09.19 15.22

 • 23E, 26, 50E, 53, 54 Endringar i Sandslikrysset frå 9. september

  I samband med ombygging av rv. 580 Sandslikrysset vert stoppmønsteret til fleire linjer endra litt frå og med måndag 9. september.

  Nytt køyremønster
  Av- og påkøyring til Sandslivegen vert stengd, og trafikken mellom Birkelandsskiftet og Sandslivegen må gå via Sandslimarka. Det vert etablert ny rundkøyring i Sandslimarka og omkøyringsveg til Flyplassvegen over parkeringsplassen ved Biltema.

  Haldeplassar nedlagt og flytta
  Følgjande haldeplasser vert lagt ned eller flytta på grunn av omlegginga:

  • Sandslikrysset, begge retningar, vert lagt ned permanent. Alternativ haldeplass er Gomarshaug eller Sandslihaugen
  • Stølshaugen (retning mot Birkelandsskiftet/Lagunen) vert lagt ned permanent. Alternativ haldeplass er Sandslihaugen
  • Sandslihaugen vert ikkje betjent av linje 26 Åsane terminal /Birkelandsskiftet
  • Busstoppa ved Håvardstun vert flytta ca. 50 m østover i løpet av anleggsperioden, til den andre sida av Håvardstunbrua.

  Berørte linjer

  • Linje 23E Haldeplassane Stølshaugen og Sandslikrysset vert ikkje betjent. Erstatningshaldeplass er Sandslihaugen. Sjå kart for linje 23E

  • Linje 26 Haldeplass Sandslihaugen og Stølshaugen blir ikkje betjent. Alternativ haldeplass er Sandsligården eller HåvardstunSjå kart for linje 26

  • Linje 50E Haldeplass Stølshaugen og Sandslikrysset vert ikkje betjent. Alternativ haldeplass er Gomarshaug eller SandslihaugenSjå kart for linje 50E

  • Linje 53 Sandslikrysset vert ikkje betjent. Alternativ haldeplass er Gomarshaug eller HåvardstunSjå kart for linje 53

  • Linje 54 Må køyre omkøyringsveg via Sandslimarka. Stølshaugen vert ikkje betjent i retning mot Lagunen. Sjå kart for linje 54


  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 22.10.19 08.20

 • 950 Haldeplass Dale Heradshus erstattar Dale sentrum

  I samband med langvarig anleggsarbeid ved nye Dale barne- og ungdomsskule vert haldeplassen Dale sentrum lagt ned frå og med måndag 13. august 2018. Ny haldeplass, Dale heradshus, vert oppretta i Konsul Jebsens gate. Både skulebussar, ordinære rutebussar og ekspressbussar vil nytta det nye stoppet frå og med måndag 13. august 2018. Anleggsarbeidet vil vare i ca. to år.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 22.10.19 08.20

 • 552, 554, 559, 671, 673, 676 ... Endra trasé og forseinkingar grunna stengd veg

  Grunna vegarbeid i Langelandsvegen mellom Verftsvegen og Kårevikvegen får linje 676 endra trasé frå måndag 1. april. Arbeidet er planlagt å vare i 30 veker. Haldeplassane i Langeland skule og Langeland blir ikkje betente i stengeperioden. Det blir oppretta alternative haldeplassar i krysset Langelandsvegen/Verftsvegen.

   

  Grunna vegarbeidet blir dagens linje 676 delt i to:

  676 Leirvik - Sjukehuset - Ådland - Leirvik

  676 Leirvik - Kårevik/Hornelandsvågen - Leirvik

  Arbeidet gjer også følgjeforseinkingar på fleire linjer lokalt i området, spesielt i rushtida. Det gjeld linje:

  • 673, 671, 700 og 800

  Også korresponderande linjer vert råka:

  • 554, 552 og 559

  Berørte linjer: 552, 554, 559, 671, 673, 676, 700, 800

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 22.10.19 08.20

 • 103 Endra trasé for Servicelinjen på Møhlenpris

  Grunna anleggsarbeid er haldeplassen i Thormøhlens gate stengd. Servicelinjen snur i enden av Prof. Hansteens gate ved Tullins gate, medan arbeidet pågår. Reisande frå Thormøhlens gate kan nytta haldeplass i Professor Hansteens gate.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 22.10.19 08.20

 • 11 Linje 11: Endra trasé på Nordnes

  På grunn av langvarig anleggsarbeid har linje 11 fått endra trasé på Nordnes inntil vidare. I anleggsperioden vil bussane snu ved Sjøfarendes aldershjem og returnere mot sentrum/Starefossen via Haugeveien og Klosteret. Haldeplassane i Strandgaten og C. Sundts gate vert dermed ikkje betjent. Det er oppretta haldeplassar i retning mot sentrum/Starefossen vis à vis dei eksisterande haldeplassane i Haugeveien.

  Følgjande haldeplassar vert ikkje betjent:

  Akvariet - Alternativ haldeplass er Sjøfarendes aldershjem
  Tollbodallmenningen - Alternativ haldeplass er Nordnes skole
  Nykirken i C Sundts gt. - Alternativ haldeplass er Fredriksberg/Klosteret

  Strandgaten/Nordnesbakken vil vere stengd for gjennomkøyring utover hausten, og linje 11 vil køyre dagens trasé i Haugeveien fram til desember 2019. I desember vil traseen leggast om på nytt.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 22.10.19 08.20

 • 10 Haldeplass Solheimslien nord stengd frå 12. november 2018

  Haldeplassen Solheimslien nord (i retning mot Søndre Skogvei) vert lagt ned frå og med måndag 12. november. Alternative haldeplassar er Strandlien eller Solheimslien sør.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 22.10.19 08.20

 • 103 Endra trasé for Servicelinjen på Nordnes

  Langvarig anleggsarbeid gjer at bussen ikkje kan køyre Strandgaten heilt ut til Akvariet som vanleg. Som følgje av at Nordnesbakken er stengd vil bussen køyre opp til Nordnesveien ved Tollbodallmenningen. Bussen betjener då ikke ytre del av Strandgaten.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 22.10.19 08.20

 • 790, 791 Halsnøy: Haldeplassar nedlagt frå 5. november 2018

  Haldeplassane Høylandsbygd, Hauge skule og Myro vert lagt ned frå og med måndag 5. november. Dette skjer på grunn av ikkje tilfredsstillande snutilhøve for buss på denne strekninga. Alternativ haldeplass for reisande til og frå Høylandsbygd er Hillestad. Linje 790 og 791 får ny start- og endehaldeplass på Halsnøy industribase.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 22.10.19 08.20

 • 20, 403 Linje 20 og 403: Ibsens gate stengd ut 2019

  Grunna oppgradering av vass- og avløypsledningar har delar av Ibsens gate vore stengd sidan måndag 23. oktober 2017. Stenginga fører til langvarig mellombels endring i kollektivtilbodet og vil råka linje 20 og 403 som må køyre om Møllendal til og frå Haukeland sjukehus. Ibsens gate vil etter planen vere stengd for gjennomkøyring ut 2019.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 22.10.19 08.20

Nyleg avslutta driftsmeldingar

 • Skyss Billett Tekniske problem med betalingsløysing Vipps

  Enkelte opplever no problem med betaling via Vipps i Skyss Billett.

  Dei andre betalingsløysingane (bankkort, telefonregning og mobilkonto) fungerar som normalt. For nokon brukarar vil oppdatering til siste versjon av Skyss Billett løyse problemet, dersom det er ønskjeleg å betale via Vipps.

  Gyldig til: 22.10.19 08.00

  Sist oppdatert: 17.10.19 07.43

 • 14, 25, 26, 49, 51, 53 ... Trafikkulukke Fjøsanger

  Det er meldt om redusert framkomme i Fjøsangerveien grunna ei trafikkulukke. Forseinkingar i rutene til og frå sentrum må påreknast.

  Berørte linjer: 14, 25, 26, 49, 51, 53, 60, 67, 67, 82, 83, 400, 600, 600E

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 11.10.19 12.06