Aktive driftsmeldingar

 • 2071 Hellesøy-Hernar: Ruteendring frå 10.juli

  Følgjande ruteendringar blir gjort frå og med fredag 10.juli og vil vara til og med fredag 7. august:

  Frå Hellesøy:

  • Avgang kl. 11:55 torsdagar får ny avgangstid kl. 12:15
  • Avgang kl. 13:55 fredagar får ny avgangstid kl. 14:55

  Frå Hernar:

  • Avgang kl. 12:35 torsdagar får ny avgangstid kl. 12:55
  • Avgang kl. 14:35 fredagar får ny avgangstid kl.  14:55

  Reiseplanleggaren er oppdatert med nye avgangstider.

  Årsaka for ruteendringa er for å korrespondera med buss.

  Gyldig til: 07.08.20 23.59

  Sist oppdatert: 09.07.20 13.36

 • 200, 201, 202 Kvistitunnelen stengd frå 3. august

  Grunna vegarbeid skal Kvistitunnelen vere stengd i fleire fasar frå og med måndag 3. august til og med fredag 9. oktober. Skyss legg om bussrutene som følgje av stenginga.

  Tunnelen er heilt stengd frå 3. august og til søndag 16. august. Frå måndag 17. august til og med fredag 9. oktober, vil tunnelen vere stengd alle dagar mellom kl. 07.00-19.00. Kollektivtrafikk får køyre gjennom tunnelen fram til kl. 08.00. Frå 17. august vil bussane difor køyre normalt før kl. 08.00 og etter kl. 19.00.

  I alle periodar der tunnelen er stengd, vil
   bussar som normalt køyre mellom Haus-Leikneset-Kvisti, køyre om Mjeldalen og vil då ikkje betjene haldeplassane mellom Haus terminal og Vikne sør.

  Skyss sett inn minibuss mellom Vikne sør og Haus terminal som vil køyre nokre turar måndag-fredag. Ingen avgangar laurdag og søndag. 

  Rutetider for minibuss
  Avgangstider frå Haus terminal i stengeperioden:

  Linje Avgangstid Haldeplass Ankomsttid Haldeplass
  200 13.05* Haus terminal 13.15* Vikne sør
  200 14.32 Haus terminal 14.42 Vikne sør
  200 15.36 Haus terminal 15.46 Vikne sør
  200 15.56 Haus terminal 16.06 Vikne sør
  200 16.38 Haus terminal 16.48 Vikne sør
  200 17.15 Haus terminal 17.25 Vikne sør
  200 17.25 Haus terminal 17.35 Vikne sør

  * Avgang kl. 13.05 frå Haus vil køyre frå og med torsdag 13. august, i samband med skulestart.


  Avgangstider frå Vikne sør i stengeperioden:

  Linje Avgangstid Haldeplass Ankomsttid Haldeplass
  200 06.01* Vikne sør 06.11* Haus terminal
  200 06.35* Vikne sør 06.45* Haus terminal
  200 07.00* Vikne sør 07.10* Haus terminal
  200 07.41* Vikne sør 07.51* Haus terminal
  200 08.33 Vikne sør 08.43 Haus terminal
  200 08.59 Vikne sør 09.09 Haus terminal
  200 15.26 Vikne sør 15.36 Haus terminal
  200 15.46 Vikne sør 15.56 Haus terminal
  200 16.28 Vikne sør 16.38 Haus terminal
  200 17.05 Vikne sør 17.15 Haus terminal

  * Kun i perioden 3. august til og med 14. august. Frå 17. august og ut stengeperioden vil bussen køyre som normalt fram til kl. 08:00.

  Omkøyring er vist med raud strek i kartet. Traséen for minibussen er vist med svart, stipla linje.

  Reiseplanleggjaren blir oppdatert med endringar for heile perioden.

  Gyldig til: 09.10.20 23.59

  Sist oppdatert: 07.07.20 15.45

 • 471 Landrodalen stengd 3. - 15. august

  På grunn av vegarbeid blir Landrodalen stengd for gjennomkøyring i perioden mandag 3. august - laurdag 15. august. Bussar på linje 471 må køyre Landrovegen via Ågotnes medan vegen gjennom er stengd.

  Haldeplassane «Landro Kyrkje» og «Vindenesvegen, Landrovågen» kan ikkje betjenast i perioden. Alternative haldeplassar er «Landro skule» og «Vindenes kryss».

  Gyldig til: 15.08.20 23.00

  Sist oppdatert: 03.08.20 08.20

 • 1 Avkorta trasé 13. juni - 9. august

  I perioden 13. juni til og med 9. august vil Bybanen ha Nygård som start- og endehaldeplass i Bergen sentrum. Grunna anleggsarbeid i bybanesporet mellom Nygård og Byparken vert ikkje haldeplassane Byparken, Nonneseter og Bystasjonen betjent i perioden. 

  Avgangstidene i reiseplanleggaren er oppdaterte.

  Reisande, som ikkje ønskjer eller klarar å gå mellom sentrum og Nygård, kan nytte følgjande busslinjer: 

  • Buss for bane mellom Byparken og Nygård.
   • Trasé: Nygård - Bergen busstasjon I - Festplassen K - Bergen busstasjon B - Nygård - Florida - snur i rundkøyringa i Strømmen - Florida - Nygård.
   • Tidsperiode: Måndag - fredag kl. 7.00 - 18.00. Laurdag og sundag kl. 10.00 - 18.00.
    Frekvens: Ca. kvart 10. - 15. minutt.

  For meir informasjon om stenginga og alternative reisemåter klikk her

  Gyldig til: 14.08.20 03.00

  Sist oppdatert: 06.07.20 15.48

 • Korona Avgrensing i kollektivtransporten

  Hald god avstand til alle rundt deg, også førar. 
  Ikkje gå om bord utan at du ser at det er plass til å halde god avstand til andre reisande.

  Vi ber alle reisande om hjelp til å avgrense koronasmitte. 
  Les meir om tiltak i kollektivtransporten i Vestland Fylkeskommune her

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 17.04.20 09.58

 • 27, 28 Haldeplass Bjørnsons gate flytta

  I samband med utbygging av Bybanen er haldeplassen Bjørnsons gate retning Danmarks plass fjerna. Alternativ haldeplass er Hunstadsvingen (ved Helse Vest IKT).

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 03.08.20 08.20

 • 654, 671, 678 Haldeplass Førlandskrysset E39 stengd

  Bussar på linje 654, 671 og 678 mot Rommetveit/Leirvik vil ikkje betene haldeplassen Førlandskrysset E39 i sørgåande retning inntil vidare. Haldeplassen er stengd for desse linjene på grunn av trafikksikkerheit.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 03.08.20 08.20

 • 950 Haldeplass Dale Heradshus erstattar Dale sentrum

  I samband med langvarig anleggsarbeid ved nye Dale barne- og ungdomsskule vert haldeplassen Dale sentrum lagt ned frå og med måndag 13. august 2018. Ny haldeplass, Dale heradshus, vert oppretta i Konsul Jebsens gate. Både skulebussar, ordinære rutebussar og ekspressbussar vil nytta det nye stoppet frå og med måndag 13. august 2018. Anleggsarbeidet vil vare i ca. to år.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 03.08.20 08.20

 • 103 Endra trasé for Servicelinjen på Møhlenpris

  Grunna anleggsarbeid er haldeplassen i Thormøhlens gate stengd. Servicelinjen snur i enden av Prof. Hansteens gate ved Tullins gate, medan arbeidet pågår. Reisande frå Thormøhlens gate kan nytta haldeplass i Professor Hansteens gate.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 03.08.20 08.20

 • 103 Endra trasé for servicelinja på Nordnes

  Langvarig anleggsarbeid gjer at bussen ikkje kan køyre Strandgaten heilt ut til Akvariet som vanleg. Som følgje av at Nordnesbakken er stengd vil bussen køyre opp til Nordnesveien ved Tollbodallmenningen.

  Yterste del av Strandgaten og haldeplassen Sjøfarendes aldershjem vert ikkje betent. 

  Traseen for servicelinja vert: StrandkaiterminalenC. Sundts gateTollbodallmenningenMargaretastredetHaugeveienKlosteret

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 03.08.20 08.20

Avslutta driftsmeldingar

 • 445, 450, 460 Harafjell- og Kipletunnelen varsla stengd frå 22:00

  Harafjell- og Kipletunnelen er varsla stengd frå kl. 22:00-05:30. Omkøyring via Godviksvingane ved stengd veg. Haldeplassen Breiviksskiftet, rv. 555 (i retning mot Storavatnet) blir ikkje betjent dersom vegen er stengd.

  Gyldig til: 04.08.20 05.30

  Sist oppdatert: 04.08.20 05.30

 • 300 Fløyfjellstunnelen varsla stengd mot nord frå kl. 22:00

  E39 Fløyfjellstunnelen er varsla stengd i retning mot Knarvik frå kl. 22:00-01:30 grunna vedlikehaldsarbeid. Omkøyring via sentrum kan medføre litt forseinking.

  NB! Ikkje av-/påstiging utanom ordinær trasé.

  Gyldig til: 04.08.20 01.40

  Sist oppdatert: 04.08.20 01.40

 • 5, 6, 40, 445, 450, 460 ... Damsgårdstunnelen varsla stengd frå kl. 22:00

  Rv. 555 Damsgårdstunnelen er varsla stengd i retning mot Loddefjord og Øygarden/Askøy frå kl. 22:00 - 01:00. Omkøyring via Laksevåg kan medføre forseinkingar.

  Berørte linjer: 5, 6, 40, 445, 450, 460, 484, 495, 499

  Gyldig til: 04.08.20 01.05

  Sist oppdatert: 04.08.20 01.05

 • 22, 52 Forseinkingar grunna stengd veg

  Grunna trafikkuhell på Steinsvikvegen er vegen stengd ved Råstølen inntil vidare. Bussar på linje 22 og 52 blir forseinka som følge av omkøyring via Flyplassvegen. Sandslivegen blir dessverre ikkje betjent på alle turar.

  Reisande mellom Dolvik og Lagunen kan også nytta Bybanen frå Råstølen eller Sandslivegen. Reisande mot Dolvik kan då bytte til buss 50E eller 23 ved Sandslivegen.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 16.06.20 14.22