Aktive driftsmeldingar

 • 471 Landrodalen stengd 22. juni - 10. juli

  På grunn av vegarbeid blir Landrodalen stengd for gjennomkøyring i perioden mandag 22. juni - fredag 10 juli. Bussar på linje 471 må køyre Landrovegen via Ågotnes medan vegen er stengd.

  Haldeplassane «Landro Kyrkje» og «Vindenesvegen, Landrovågen» kan ikkje betjenast i perioden. Alternative haldeplassar er «Landro skule» og «Vindenes kryss».

  Obs! Vegen er åpen for gjennomkøyring i fellesferien, men blir stengd for ein ny periode 3. august. - 15. august.

  Gyldig til: 10.07.20 23.00

  Sist oppdatert: 05.07.20 08.20

 • 1 Avkorta trasé 13. juni - 9. august

  I perioden 13. juni til og med 9. august vil Bybanen ha Nygård som start- og endehaldeplass i Bergen sentrum. Grunna anleggsarbeid i bybanesporet mellom Nygård og Byparken vert ikkje haldeplassane Byparken, Nonneseter og Bystasjonen betjent i perioden. 

  Avgangstidene i reiseplanleggaren er oppdaterte.

  For meir informasjon om stenginga og alternative reisemåter klikk her

  Reisande, som ikkje ønskjer eller klarar å gå mellom sentrum og Nygård, kan nytte følgjande busslinjer: 

  Buss for bane mellom Byparken og Nygård.

  • Trasé: Nygård - Bergen busstasjon I - Festplassen K - Bergen busstasjon B - Nygård - Florida - snur i rundkøyringa i Strømmen - Florida - Nygård.
  • Tidsperiode: Måndag - fredag kl. 7.00 - 18.00. Laurdag og sundag kl. 10.00 - 18.00.
   Frekvens: Ca. kvart 10. - 15. minutt.

  Gyldig til: 14.08.20 03.00

  Sist oppdatert: 03.07.20 19.26

 • 1 Avkorta trasé 13. juni - 9. august

  I perioden 13. juni til og med 9. august vil Bybanen ha Nygård som start- og endehaldeplass i Bergen sentrum. Grunna anleggsarbeid i bybanesporet mellom Nygård og Byparken vert ikkje haldeplassane Byparken, Nonneseter og Bystasjonen betjent i perioden. 

  Avgangstidene i reiseplanleggaren er oppdaterte.

  For meir informasjon om stenginga og alternative reisemåter klikk her

  Gyldig til: 14.08.20 03.00

  Sist oppdatert: 03.07.20 19.25

 • Korona Avgrensing i kollektivtransporten

  Hald god avstand til alle rundt deg, også førar. 
  Ikkje gå om bord utan at du ser at det er plass til å halde god avstand til andre reisande.

  Vi ber alle reisande om hjelp til å avgrense koronasmitte. 
  Les meir om tiltak i kollektivtransporten i Vestland Fylkeskommune her

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 17.04.20 09.58

 • Skyss kundesenter Redusert opningstid frå 6. mai

  På grunn av Korona-situasjonen har Kundesenteret og hittegodskontoret redusert opningstid frå 6. mai.

  Opningstida er måndag- fredag 10:00-16:00. Laurdag og søndag stengt.

  Vi har innført smitteverntiltak som vi ber alle besøkande respektere. Du finn antibac ved inngangen og det er maks sju personer i lokalet samtidig. Ved lukene er det pleksiglass, og pass på å hald god avstand til alle i lokalet.

  Der er fortsatt mogleg å kontakte oss her:

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 09.06.20 17.21

 • 27, 28 Haldeplass Bjørnsons gate flytta

  I samband med utbygging av Bybanen er haldeplassen Bjørnsons gate retning Danmarks plass fjerna. Alternativ haldeplass er Hunstadsvingen (ved Helse Vest IKT).

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 05.07.20 08.20

 • 654, 671, 678 Haldeplass Førlandskrysset E39 stengd

  Bussar på linje 654, 671 og 678 mot Rommetveit/Leirvik vil ikkje betene haldeplassen Førlandskrysset E39 i sørgåande retning inntil vidare. Haldeplassen er stengd for desse linjene på grunn av trafikksikkerheit.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 05.07.20 08.20

 • 950 Haldeplass Dale Heradshus erstattar Dale sentrum

  I samband med langvarig anleggsarbeid ved nye Dale barne- og ungdomsskule vert haldeplassen Dale sentrum lagt ned frå og med måndag 13. august 2018. Ny haldeplass, Dale heradshus, vert oppretta i Konsul Jebsens gate. Både skulebussar, ordinære rutebussar og ekspressbussar vil nytta det nye stoppet frå og med måndag 13. august 2018. Anleggsarbeidet vil vare i ca. to år.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 05.07.20 08.20

 • 103 Endra trasé for Servicelinjen på Møhlenpris

  Grunna anleggsarbeid er haldeplassen i Thormøhlens gate stengd. Servicelinjen snur i enden av Prof. Hansteens gate ved Tullins gate, medan arbeidet pågår. Reisande frå Thormøhlens gate kan nytta haldeplass i Professor Hansteens gate.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 05.07.20 08.20

 • 103 Endra trasé for servicelinja på Nordnes

  Langvarig anleggsarbeid gjer at bussen ikkje kan køyre Strandgaten heilt ut til Akvariet som vanleg. Som følgje av at Nordnesbakken er stengd vil bussen køyre opp til Nordnesveien ved Tollbodallmenningen.

  Yterste del av Strandgaten og haldeplassen Sjøfarendes aldershjem vert ikkje betent. 

  Traseen for servicelinja vert: StrandkaiterminalenC. Sundts gateTollbodallmenningenMargaretastredetHaugeveienKlosteret

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 05.07.20 08.20

Avslutta driftsmeldingar

 • 10 Forseinking

  Avgang 21:30 frå Mulen er omlag 20 minutt forseinka.

  Gyldig til: 05.07.20 22.00

  Sist oppdatert: 05.07.20 22.00

 • 22, 52 Forseinkingar grunna stengd veg

  Grunna trafikkuhell på Steinsvikvegen er vegen stengd ved Råstølen inntil vidare. Bussar på linje 22 og 52 blir forseinka som følge av omkøyring via Flyplassvegen. Sandslivegen blir dessverre ikkje betjent på alle turar.

  Reisande mellom Dolvik og Lagunen kan også nytta Bybanen frå Råstølen eller Sandslivegen. Reisande mot Dolvik kan då bytte til buss 50E eller 23 ved Sandslivegen.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 16.06.20 14.22