Aktive driftsmeldingar

 • 15 Avgang kl. 06.30 frå Bønes innstilt

  Avgang kl. 06.30 frå Bergveien er dessverre innstilt. Vi beklagar ulempene!

  Gyldig til: 27.09.21 07.00

  Sist oppdatert: 27.09.21 06.37

 • 1 Buss for bane søndag, måndag og tysdag på kveld.

  Bybanen er innstilt på strekninga Byparken - Nygård på kveldstid følgjande dager:

  • Søndag (natt til måndag) frå kl. 23.00 til 01.00 (banen køyrer som normalt frå måndag morgon).
  • Måndag (natt til tysdag) frå kl. 23.00 til 01.00 (banen køyrer som normalt frå tysdag morgon)
  • Tysdag (natt til onsdag) frå kl. 23.00 til 01.00 (banen køyrer som normalt frå onsdag morgon)

  Buss for bane søndag kveld:

  • Trasé frå Festplassen: Festplassen N - Bergen busstasjon R - Nygård
  • Avgangstid frå Festplassen N: 22.50, 23.05, 23.20, 23.35, 23.50, 00.05, 00.20, 00.35 og 00.50.
  • Trasé frå Nygård: Nygård (busshaldeplass) - Bergen busstasjon U - Festplassen N
  • Avgangstid frå Nygård: 22.50, 23.10, 23.25, 23.40, 23.55, 00.10, 00.25, 00.40 og 00.55.

   

  Buss for bane måndag og tysdag kveld

  • Trasé frå Festplassen: Festplassen N - Bergen busstasjon R - Nygård
  • Avgangstid frå Festplassen N: 22.50, 23.00, 23.10, 23.20, 23.35, 23.50, 00.10, 00.25, 00.40 og 00.55
  • Trasé frå Nygård: Nygård (busshaldeplass) - Bergen busstasjon U - Festplassen N
  • Avgangstid frå Nygård: 22.55, 23.05, 23.15, 23.25, 23.35, 23.50, 00.05, 00.20, 00.35 og 00.50

   

  Vi beklagar ulempen dette får for deg som reisande med linje 1!

  Gyldig til: 29.09.21 02.00

  Sist oppdatert: 25.09.21 10.08

 • 934 Endra trasé via Tyssetunnelen frå 4. oktober

  Vegen blir stengt i Ytre Tysse frå måndag 4. oktober. Medan vegen er stengt må bussane køyre via Tyssetunnelen. Haldeplassar frå Ytre Tysse til og med Sætrevika vert ikkje betjent.

  Vegen blir heilt stengt i samband med gravearbeid. Arbeidet vil vare fram til slutten av desember.

  Gyldig til: 22.12.21 23.59

  Sist oppdatert: 26.09.21 08.30

 • 490, 491 Lysregulering ved Skarholmen

  Grunna anleggsarbeid og lysregulering ved Skarholmvegen kan det bli forseinkingar på avgangar til/frå Kleppestø terminal.
  Arbeidet er planlagt ferdigstilt i januar/februar 2022.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 26.09.21 08.30

 • 470, 474, 475, 479 Haldeplass Arseta nedlagd frå 17. september

  Haldeplass Arseta, retning mot Ågotnes blir nedlagd frå fredag 17. september.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 26.09.21 08.30

 • 911, 915 Avkorta trasé på fire avgangar frå måndag 20. september

  Grunna vegarbeid på Fv 569 på strekninga Dalseid-Stamnes vil følgjande avgangar vere innstilt mellom Dale stasjon og Dæmring frå måndag 20. september :

  • Frå Eidsland kl. 09.50 og 11.10. Tur avsluttast på Dæmring
  • Frå Dale kl. 10.45 og 12.25. Tur startast på Dæmring
  Følgjande haldeplassar blir ikkje betent:
  • Hetlevikneset
  • Geitabotnen
  • Trettenes
  • Dalseid
  • Dalseid
  • Dalseiddalen
  • Dale heradshus
  • Dale stasjon
  Arbeidet er forventa å vare til og med fredag 26. november. Reisande må rekne med litt forseinkingar som følgje av vegarbeidet.

  Gyldig til: 26.11.21 15.00

  Sist oppdatert: 26.09.21 08.30

 • 67 Haldeplassen Søråsbrotet stengd

  Haldeplassen Søråsbrotet mellombels stengd frå måndag 21. juni grunna vegarbeid. Alternativ haldeplass er Kilden senter ca. 400 meter nord for haldeplassen. Det er venta at haldeplassen vil opna i starten av 2022.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 26.09.21 08.30

 • 952, 957, 959 Anna trasé grunna vegarbeid til 4. oktober

  Grunna vegarbeid ved Rekve bru vil Rekvesvegen vera stengd for gjennomkøyring i perioden 31. mai til 4. oktober.

  Haldeplassane Bulken aust, Sandneset, Rekve fv. 312, Rekve bru, Bulken skule, Bø fv. 312 og Djukastein fv. 312 vert ikkje betjent grunna omkøyring via E16.

  Skuleturar: Skulebuss til Bulken skule vil køyre opp/ned Rekvesvegen ved Djukastein for å betjene skulen.

  Gyldig til: 05.10.21 02.00

  Sist oppdatert: 26.09.21 08.30

 • 23, 23E, 50E, 54, 55 Haldeplass Stølshaugen stengd

  Grunna vegarbeid vil haldeplassane Stølshaugen, i begge retningar, vere stengd til ca 4. desember 2021.
  Alternativ haldeplass er Sandslihaugen.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 26.09.21 08.30

 • 654, 671, 678 Haldeplass Førlandskrysset E39 stengd

  Bussar på linje 654, 671 og 678 mot Rommetveit/Leirvik vil ikkje betene haldeplassen Førlandskrysset E39 i sørgåande retning inntil vidare. Haldeplassen er stengd for desse linjene på grunn av trafikksikkerheit.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 26.09.21 08.30

Avslutta driftsmeldingar

 • 1017 Fjelberg - Sydnes - Utbjoa: Normal drift frå kl. 19.00

  Det er normal drift i sambandet frå kl. 19.00 frå Sydnes.

  Gyldig til: 26.09.21 19.21

  Sist oppdatert: 26.09.21 19.21

 • 3, 4, 10, 12, 16E, 18 ... Omkøyring pga. Bryggen stengd

  Grunna ei politiaksjon er Torget og Bryggen stengd for trafikk. Dette gjer følgjande endringer på linjane:

  • Turar frå Åsane mot sentrum må køyre Gamle Bergen - Fløyfjellstunnelen - Olav Kyrres gate (16E Nygaten). Haldeplassane Munkebotn - Ludebryggen - Sandvikstorget - Skutevikstorget - Bontelabo - Bradbenken og Torget blir ikkje betjent.
  • Turar mot Åsane må køyre Festplassen - Fløyfjellstunnelen - Gamle Bergen. Haldeplassane Torget - Bryggen - Bontelabo - Skutevikstorget - Sandvikstorget og Ludebryggen blir ikkje betjent.
  • Linje 10 og 18 betjener ikkje haldeplassane mellom Torget og Mulen/Formanns vei.

  Det er venta å bli ein god del forseinkingar på linjane søndag ettermiddag.

  Berørte linjer: 3, 4, 10, 12, 16E, 18, 19

  Gyldig til: 27.09.21 03.59

  Sist oppdatert: 26.09.21 18.54