Aktive driftsmeldingar

 • 200, 925, 930, 950 E16 Arnanipatunnelen er stengd

  E16 Arnanipatunnelen er stengd inntil vidare. Omkøyring via Garnes kan føre til forseinking. Haldeplassen Takvam (mot Arna) vert ikkje betjent medan vegen er stengd.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 03.12.20 12.28

 • 27, 28 Ny trasé frå Haukeland frå 30 november

  Linje 27 Åsane terminal og 28 Smiberget/ Oasen får endra trasé frå Haukeland mot Danmarks plass frå og med mandag 30. november. Bussane vil køyre Ibsens gate til Krohnsminde som følgje av at Bjørnsons gate blir einvegskøyrt. Ibsens gate opnar for gjennomkøyring samme dag. Endringar blir som følgjer:

  Frå Åsane/Fyllingsdalen mot Haukeland
  Samme trasé som tidligare. Haldeplassen Bjørnsons gate legges ned og blir erstatta av haldeplassen Hunstadsvingen ved lyskrysset. Sjå trasé i kart

  Frå Haukeland mot Åsane/Fyllingsdalen
  Køyrer Ibsens gate til Danmarks plass, og deretter vanleg trasé. Haldeplassen Årstad vgs. blir ikke lenger betjent, men blir erstatta av haldplassen Krohnsminde

  Ibsens gate opnar for gjennomkøyring 30. november
  Ibsens gate har vore stengt sidan hausten 2017 og opnar no for gjennomkøyring igjen etter omfattende oppgraderingsarbeid. Med unntak av justeringa for linje 27 og 28, blir ikkje køyremønsteret for bussar endra no, sjølv om nokre busslinjer vart endra då vegen stengde i 2017. Vi vil vurdere trasé for andre linjer etter ei stund, i lys av endringar i trafikksituasjonen og nye fasar i anleggsarbeida i området.

   

  Gyldig til: 11.12.20 17.00

  Sist oppdatert: 01.12.20 10.39

 • 201 Avkorta trasé pga. stengd veg

  Bruvikvegen er stengd på grunn av jordras. Inntil vidare vil buss på linje 201 køyre mellom Kvisti og litt forbi Hekland aust. Haldeplassane mellom Hekland aust og Bruvik/Olsnesskiftet/Hakanes blir ikkje betjent. Bussen går til og frå Bruvikvegen nr. 907, ca. 200 m frå Ytre Bruvik. 

  Skuleskyss til/frå Bruvik i veke 49
  Det vil gå minibuss/drosje via Sakslivegen frå og med måndag 30. november. Starthaldeplass er snuplassen like ved butikken. Sjå kart

  • Minibuss frå Bruvik til Haus skule kl. 07.15
   • Bruvik v/butikken kl.07.15
   • Olsnesskiftet kl. 07.17
   • Osterøy ungdomsskule ca. 07.50
   • Haus skule ca. 08.15
  • Drosje frå Bruvik til Osterøy ungdomsskule kl. 07:50
   • Bruvik v/butikken kl.07.50
   • Olsnesskiftet ca. kl. 07.52
   • Osterøy ungdomsskule ca. 08.25


  Resten av veka vil det gå skuleskyss frå Bruvik kl. 07.15 til Haus skule og 07.50 til ungdomsskulen og vidaregåande. Det vil også gå drosje/minibuss tilpassa sluttidene på skulane til Bruvik. Avgangstidene frå skulane er som følgjer:

  Haus skule

  • Tirsdag og fredag kl. 13.05 (minibuss),
  • Onsdag og torsdag kl. 13.05 (drosje)
  • Onsdag og torsdag kl. 14.00 (minibuss)

  Osterøy ungdomsskule

  • Tirsdag og fredag kl. 14:05 (drosje)
  • Onsdag og torsdag kl. 14.20 (minibuss)

  Osterøy VGS 

  • Tirsdag kl. 14:50 (drosje)
  • Onsdag kl. 14.20 (minibuss)
  • Torsdag kl. 15:35 (drosje)
  • Fredag kl. 14.05 (drosje)


  Vegen vil vere stengd i minst fire veker. Meir informasjon om status for vegen finn du her

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 03.12.20 07.30

 • 200, 210, 211 Omkøyring og avkorta trasé pga. stengd veg

  Revheimsvegen er stengd for gjennomkøyring grunnet rehabilitering av Revheim bru. Dette gjeld frå måndag 30. november til 15. mars. 

  Dette gjer følgjande endring for linje 200, 210 og 211:

  • Omkøyring via Borgotunnelen, ingen stopp mellom Hauge terminal - Lonevåg terminal. 
  • Det er sett inn minibuss mellom Revheim vest - Hatland skulesenter/Lonevåg morgon og ettermiddag. Sjå avgangstider lenger nede på sida. 
  • Haldeplass Haugedalen og Øyjordsbru blir ikkje betjent medan vegen er stengd. 

  Avgangstid frå Revheim til Hatland skulesenter(måndag-fredag):

  • kl. 06.30, 07.00, 07.35 og 08.10

  Minibuss stopper på haldeplass: Revheim vest, Revheim øst, Lone bru, Lone, Lone nord, Kårvik kryss, Lonevåg terminal, Fossen, Osterøy rådhus og Hatland skulesenter. 

  Avgangstid frå Hatland skulesenter til Revheim( måndag - fredag):

  • kl. 13.10(berre måndag onsdag og fredag) og 14.05

  Minibuss stoppar på haldeplass: Hatland skulesenter, Osterøy rådhus, Fossen, Lonevåg terminal, Kårvik kryss Lone nord Lone, Lone bry, Revheim øst og Revheim vest. 

  Avgangstid frå Lonevåg terminal til Revheim( måndag - fredag):

  • kl. 14.50, 15.30, 16.00 og 16.30

  Minibuss stoppar på haldeplass: Lonevåg terminal, Kårvik kryss Lone nord Lone, Lone bry, Revheim øst og Revheim vest. 

   

  Gyldig til: 15.01.21 23.59

  Sist oppdatert: 25.11.20 11.57

 • 19B, 25, 48 Hjalmar Brantings vei stengd 30. november - 4. desember

  Hjalmar Brantings vei blir stengd for gjennomkøyring ved Oasen frå kl.06.00 mandag 30. november til ca. kl. 19.00 fredag 4. desember. Linje 19b, 25 og 48 får endra trasé i perioden.

  Linje 19B 
  Omkjøring via Torgny Segerstedts vei/Smiberget til/frå Oasen (traseen til linje 12). Sjå kart 

  Linje 25
  Omkjøring via Torgny Segerstedts vei/Smiberget til/fra Oasen. Holdeplass «Sælemyr» blir ikke betjent. Alternativ holdeplass er «Lyshovden skole». Sjå kart

  Linje 48
  Turane via Smiberget får omkøyring via Dag Hammarskjölds vei i staden for Hjalmar Brantings vei. Alle haldeplasser blir betjent. Litt forseinking må påreknast. Sjå kart

  Gyldig til: 04.12.20 19.15

  Sist oppdatert: 03.12.20 07.30

 • 448 Endra trasé mot Straume terminal

  Grunna anleggsarbeid ved Straume kryss må bussen køyre via rv. 555 i retning mot Straume terminal frå måndag 26. oktober.

  Haldeplassane "Søre Bildøyna kryss", "Bildøy skule, gamlevegen", "Straume gard" og "Straume kryss" blir ikkje betjent medan arbeidet pågår.

  Nattavgang natt til sundag frå sentrum vil også køyre via rv. 555.

  Dette gjeld inntil vidare.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 03.12.20 07.30

 • 20 Haldeplass Gyldenpris under broen flytta

  Haldeplass "Gyldenpris under broen" (mot Lakevåg) er stengd på grunn av anleggsarbeid. Bussane stoppar inntil vidare rett før Puddefjordsbroen. 

  Grunna stengd fortau mellom haldeplassane må reisande gå via Damsgårdsveien.  Alternativt kan ein nytta haldeplassen "Damsgård". 

  Gyldig til: 31.01.21 02.00

  Sist oppdatert: 03.12.20 07.30

 • Streik Kundesenteret stengt inntil vidare

  Som følgje av vekterstreika er kundesenteret vårt på Bergen busstasjon stengt frå og med kl. 14:00 onsdag 16. september. Kundesenteret vil vere stengt inntil vidare.

  Det er framleis mogleg å kontakte oss på telefon (55 55 90 70), gjennom kontaktskjema og facebook/skyss.no

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 16.09.20 13.30

 • 80 Haldeplassen Birkelundstoppen flytta

  Haldeplassen Birkelundstopppen (mot Sædalen/Nesttun) er stengd på grunn av anleggsarbeid. Bussane stoppar inntil vidare ca. 150 meter før bakketoppen.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 03.12.20 07.30

 • Korona Avgrensing i kollektivtransporten

  Hald god avstand til alle rundt deg, også førar. 
  Ikkje gå om bord utan at du ser at det er plass til å halde god avstand til andre reisande.

  Vi ber alle reisande om hjelp til å avgrense koronasmitte. 
  Les meir om tiltak i kollektivtransporten i Vestland Fylkeskommune her

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 17.04.20 09.58

 • 654, 671, 678 Haldeplass Førlandskrysset E39 stengd

  Bussar på linje 654, 671 og 678 mot Rommetveit/Leirvik vil ikkje betene haldeplassen Førlandskrysset E39 i sørgåande retning inntil vidare. Haldeplassen er stengd for desse linjene på grunn av trafikksikkerheit.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 03.12.20 07.30

 • 950 Haldeplass Dale Heradshus erstattar Dale sentrum

  I samband med langvarig anleggsarbeid ved nye Dale barne- og ungdomsskule vert haldeplassen Dale sentrum lagt ned frå og med måndag 13. august 2018. Ny haldeplass, Dale heradshus, vert oppretta i Konsul Jebsens gate. Både skulebussar, ordinære rutebussar og ekspressbussar vil nytta det nye stoppet frå og med måndag 13. august 2018. Anleggsarbeidet vil vare i ca. to år.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 03.12.20 07.30

 • 103 Endra trasé for Servicelinjen på Møhlenpris

  Grunna anleggsarbeid er haldeplassen i Thormøhlens gate stengd. Servicelinjen snur i enden av Prof. Hansteens gate ved Tullins gate, medan arbeidet pågår. Reisande frå Thormøhlens gate kan nytta haldeplass i Professor Hansteens gate.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 03.12.20 07.30

 • 103 Endra trasé for servicelinja på Nordnes

  Langvarig anleggsarbeid gjer at bussen ikkje kan køyre Strandgaten heilt ut til Akvariet som vanleg. Som følgje av at Nordnesbakken er stengd vil bussen køyre opp til Nordnesveien ved Tollbodallmenningen.

  Yterste del av Strandgaten og haldeplassen Sjøfarendes aldershjem vert ikkje betent. 

  Traseen for servicelinja vert: StrandkaiterminalenC. Sundts gateTollbodallmenningenMargaretastredetHaugeveienKlosteret

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 03.12.20 07.30

Avslutta driftsmeldingar

 • 700 Avgang kl. 07.45 frå Haugesund forseinka

  Avgang kl. 07.45 frå Haugesund er ca 10 min forseinka grunna trafikale utfordringar i turen før.

  Gyldig til: 03.12.20 08.45

  Sist oppdatert: 03.12.20 08.45

 • 13 Innstilte avgangar

  Avgang kl. 06.22 og 06.52 frå Festplassen er dessverre innstilt. Vi beklagar ulempene!

  Gyldig til: 03.12.20 07.05

  Sist oppdatert: 03.12.20 07.05

 • 16, 17, 19, 20 Forseinkingar grunna saktegåande trafikk

  Saktegåande trafikk på Laksevåg grunna vegarbeid har no ført til fleire store forseinkingar. Forseinkingar forplantar seg også til andre linjer.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 03.12.20 06.37

 • 300 Fløyfjelltunnelen er varsla stengt frå kl. 22.00

  E39 Fløyfjelltunnelen i retning mot sentrum er varsla stengt kl. 22.00-05.30. Omkøyring via sentrum kan føre til litt forseinking. Haldeplassande utenom vanleg trasé blir ikkje betjent.

  Gyldig til: 03.12.20 05.30

  Sist oppdatert: 03.12.20 05.30

 • 50E Knappetunnelen varsla stengt frå kl. 22.00

  Fv. 557 Knappetunnelen varsla stengt grunna vedlikehaldsarbeid kl. 22.00-05.30 i retning mot Oasen og sentrum. Omkøyring via Straume bru ved stengt veg.

  Gyldig til: 03.12.20 05.30

  Sist oppdatert: 03.12.20 05.30

 • 4, 12, 15, 18, 19, 50E Løvstakktunnelen varsla stengt frå kl. 22.00

  Fv. 540 Løvstakktunnelen er varsla stengt grunna vedlikehaldsarbeid kl. 22.00-05.30. Omkøyring vil føre til forseinkingar til/frå Fyllingdalen.

  NB! Grunna stenging av Carl Konows gate vil bussane køyre via Damsgårdstunnelen og Knappetunnelen mot Fyllingsdalen.

  Haldeplassane Gyldenpris (i begge retningar) og Løvstakktunnelen blir ikkje betjent medan tunnelen er stengt. Omkøyring mot Bergen sentrum via Melkeplassen og Gabriel Tischendorfs vei. Haldeplass Gyldenprisveien i Michael Krohns gate vil bli betent i retning mot sentrum.

  Gyldig til: 03.12.20 05.30

  Sist oppdatert: 03.12.20 05.30

 • 3, 4, 300 Eidsvågstunnelen varsla stengt frå kl. 22.00

  E39 Eidsvågtunnelen er varsla stengt mot Åsane/Knarvik kl. 22.00-05.30. Omkøyring via Eidsvågsneset fører til forseinkingar.

  Gyldig til: 03.12.20 05.30

  Sist oppdatert: 03.12.20 05.30

 • 3, 4, 300 E39 Glaskar- og Selviktunnelen varsla stengt frå kl. 23.00 mot sentrum

  E39 Glaskar- og Selviktunnelen er varsla stengt kl. 23.00-02.30. Omkøyring via Ervikvegen kan føre til litt forseinkingar.

  Gyldig til: 03.12.20 02.30

  Sist oppdatert: 03.12.20 02.30

 • 990, 991 Mykje trafikk kan føre til forseinkingar

  Kø og saktegåande trafikk langs Rv. 13 mellom Kinsarvik og Bu kan føre til forseinkingar på linja.
  Dersom forseinkinga blir for stor, kan det medføre brot på korresponderande avgang med Haukeliekspressen og mellom linje 990/991.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 17.08.20 16.32