Aktive driftsmeldingar

 • 11 Avgang kl. 11.30 frå Starefossen innstilt

  Avgang kl. 11.30 frå Starefossen er dessverre innstilt grunna svært glatt veg i Starefossen. Bussen står fast inntil vidare.

  Gyldig til: 02.12.21 12.00

  Sist oppdatert: 02.12.21 11.36

 • 1018 Husavik - Sandvikvåg: Redusert kapasitet

  Grunna transport av farleg last vert det redusert kapasitet på avgang kl. 12:50 frå Sandvikvåg. Maks 12 passasjerar.

  Gyldig til: 02.12.21 13.00

  Sist oppdatert: 02.12.21 09.58

 • 925 Vegarbeid mellom Norheimsund og Kvanndal

  Vegarbeid på fv. 79 mellom Norheimsund og Kvanndal kan føre til forseinkingar.

  Gyldig til: 16.12.21 15.00

  Sist oppdatert: 02.12.21 07.30

 • 323, 324, 326 Haldeplass Solstveit nord flytta

  Busshaldeplass Solsveit nord, begge retningar, er flytta til Slettevegen, litt i retning mot Austrheim grunna anleggsarbeid.

  Avgangar som kjeme frå Radøyvegen får ikkje betjent haldeplassen. Alternativ haldeplass er Nordanger sør.

  Dette gjeld inntil vidare.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 02.12.21 07.30

 • 403 Endra trasé via Puddefjordsbrua

  Grunna anleggsarbeid utanfor Damsgårdstunnelen i retning mot Haukeland sjukehus har linja fått endra trasé (frå 18. oktober). Bussane kan ikkje køyre om Solheimsviken, men må køyre over Puddefjordsbroen - Nygårdstunnelen - Danmarks plass.

  Følgjande haldeplassar blir ikkje betjent:

  • Gyldenprisveien, Lotheveien, Michael Krohns gate, Lien sør og Solheimsviken H. 

  Reisalternativ:

  • Reisande frå Michael Krohns gate mot Haukeland sjukehus kan bruke linje 20.
  • Reisande frå Sotra/Askøy til Solheimsviken/Michael Krohns gate kan bytte til linje 20 på Storavatnet terminal eller Lyngbø. 

  NB! Avgang kl. 06:17 frå Kleppestø terminal til Haukeland sjukehus køyrer via Laksevåg og Danmarks Plass som normalt. 

   

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 14.10.21 15.10

 • 800 Vegarbeid Stokkadjuvtunnelen til 10. desember

  Grunna vegarbeid i Stokkadjuvtunnelen må det påreknast forseinkingar på linja måndag til fredag mellom kl. 08.00 og 18.00.
  Haldeplassane Siggjarvågen blir ikkje betjent når tunnelen er stengd grunna omkøyring.

  Gyldig til: 10.12.21 18.00

  Sist oppdatert: 02.12.21 07.30

 • 934 Endra trasé via Tyssetunnelen

  Vegen blir stengt i Ytre Tysse frå måndag 4. oktober. Medan vegen er stengt må bussane køyre via Tyssetunnelen. Haldeplassar frå Ytre Tysse til og med Sætrevika vert ikkje betjent.

  Vegen blir heilt stengt i samband med gravearbeid. Arbeidet vil vare fram til slutten av desember.

  Gyldig til: 22.12.21 23.59

  Sist oppdatert: 02.12.21 07.30

 • 490, 491 Lysregulering ved Skarholmen

  Grunna anleggsarbeid og lysregulering ved Skarholmvegen kan det bli forseinkingar på avgangar til/frå Kleppestø terminal.
  Arbeidet er planlagt ferdigstilt i januar/februar 2022.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 02.12.21 07.30

 • 67 Haldeplassen Søråsbrotet stengd

  Haldeplassen Søråsbrotet mellombels stengd frå måndag 21. juni grunna vegarbeid. Alternativ haldeplass er Kilden senter ca. 400 meter nord for haldeplassen. Det er venta at haldeplassen vil opna i starten av 2022.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 02.12.21 07.30

 • 23, 23E, 50E, 54, 55 Haldeplass Stølshaugen stengd

  Grunna vegarbeid vil haldeplassane Stølshaugen, i begge retningar, vere stengd til ca 4. desember 2021.
  Alternativ haldeplass er Sandslihaugen.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 02.12.21 07.30

 • 654, 671, 678 Haldeplass Førlandskrysset E39 stengd

  Bussar på linje 654, 671 og 678 mot Rommetveit/Leirvik vil ikkje betene haldeplassen Førlandskrysset E39 i sørgåande retning inntil vidare. Haldeplassen er stengd for desse linjene på grunn av trafikksikkerheit.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 02.12.21 07.30

Avslutta driftsmeldingar

 • 1 Buss for bane Byparken - Slettebakken på kveld 29., 30. nov og 1. des

  Grunna naudsynt arbeid i sporet, er Bybanen innstilt mellom Byparken og Slettebakken måndag, tirsdag og onsdag i tidsrommet kl. 20.30 - 00.48. Bybanen køyrer som normalt mellom kl. 05.30 og 20.25. Det er sett inn buss for bane mellom Byparken og Slettebakken medan det er innstilt på strekninga. Reisande må berekne ekstra god tid i perioden det går buss for bane. 


  Trasé buss for bane:

  • Frå sentrum til Slettebakken 
   Festplassen "N" - Bergen busstasjon "R" - Nygård - Florida - Danmarks plass "E" v/Fjøsangerveien - Reperbanen - Wergeland "D" - Sletten senter "D" og Slettebakken. 

  • Frå Slettebakken til sentrum
   Slettebakken - Sletten senter "C" - Wergeland "C" - Reperbanen - Danmarks plass v/Fjøsangerveien - Florida - Nygård - Bergen busstasjon "U" - Festplassen "N". 

  Reisande frå Brann stadion og Kronstad må bruke busshaldepass Wergeland eller Reperbanen i Fjøsangerveien for å ta "buss for bane" då det ikkje er egna busshaldeplass i traseen. 

  Avgangstider buss for bane:
  Bussen brukar ca. 23. minutt mellom Festplassen og Slettebakken. Tysdag 30. november vil vi køyre med ein buss mindre enn planlagt grunna mannskapsmangel. Det kan vere noko meir ventetid på enkelte turar. Vi beklagar dette! Merk at siste buss får Festplassen er kl. 00.48.  

  • Frå Festplassen N 
   Kl. 20.38 Kl. 20.48 Kl. 20.58 Kl. 21.08 Kl. 21.18 Kl. 21.28 Kl. 21.38
   Kl. 21.48 Kl. 21.58 Kl. 22.08 ... Kl. 22.28 Kl. 22.38 Kl. 22.48
   Kl. 22.58 ... Kl. 23.18 Kl. 23.33 Kl. 23.48 ... Kl. 00.18
   Kl. 00.33 Kl. 00.48 ... ... ... ... ...


  • Frå Slettebakken
   Kl. 20.43 Kl. 20.53 Kl. 21.03 Kl. 21.13 Kl. 21.23 Kl. 21.33 Kl. 21.43
   ... Kl. 22.03  Kl. 22.13 Kl. 22:23 Kl. 22.33 ... Kl. 22.53
   Kl. 23.03 Kl. 23.13 Kl. 23.24 ... Kl. 23.55 Kl. 00.10 Kl. 00.24
   Kl. 00.40 ... ... ... ... ... ...

    

   

   

   

  Gyldig til: 02.12.21 02.00

  Sist oppdatert: 30.11.21 18.30