Aktive driftsmeldingar

 • 73, 74, 600 Forseinkingar grunna stengd veg

  E39 Osvegen ved Kalandseid er no eit felt stengd etter eit trafikkuhell. Dette medfører forseinkingar i begge retningar mellom Bergen og Os.

  Gyldig til: 22.02.20 03.59

  Sist oppdatert: 21.02.20 17.17

 • Ferje Driftsmeldingar for ferjer fredag 21. februar

  Driftsmeldingar for ferje fredag 21. februar:

  • Rute 1011 Langevåg-Buavåg: Mellombels innstilt vidare grunna uvêr
  • Rute 1020 Leirvåg - Sløvåg: Mellombels innstilt vidare grunna uvêr
  • Rute 1001 Gjermundshamn - Årsnes: Grunna vêrforholda kan det medføre forseinkingar i rute 2.
  • Rute 1003 Hatvik - Venjaneset: Forseinkingar i sambandet grunna vêrforholda. 

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 21.02.20 15.32

 • 91 Kan ikkje betjene Gaupås inntil vidare

  Grunna stengd veg med Gaupås, må bussen køyre E16 inntil vidare. Haldeplassane på strekninga Kalsåsvatn - Gamsevegen vert ikkje betjent medan vegen er stengd.

  Gyldig til: 22.02.20 03.59

  Sist oppdatert: 21.02.20 13.45

 • 490 Innstilte avgangar i veke 9 og 10

  I samband med vegarbeid på fv. 5248 mellom Skiftesvik og Marikoven blir vegen stengd i perioden kl. 09:15 – 13:15 på kvardagar i veke 9 og 10. Følgjande turar på linje 490 blir innstilt desse vekene:

  • Frå Marikoven kl. 10:38
  • Frå Kleppestø terminal kl. 11:03

  Dette gjeld måndag – fredag frå og med måndag 24. februar til og med fredag 6. mars. Øvrige turar vil gå som normalt.

  Gyldig til: 24.02.20 08.00

  Sist oppdatert: 21.02.20 07.20

 • 200, 201, 900, 925, 930, 950 Arnanipatunnelen stengd retning sentrum 22. februar - 1. mars

  Arnanipatunnelen er stengd retning Bergen på dagtid i perioden 22. februar - 1. mars. Bussar til Arna/Bergen må køyre om Garnes, forseinkingar må påreknast.

  Gyldig til: 02.03.20 00.13

  Sist oppdatert: 21.02.20 07.20

 • 915 Stengd veg ved Kallestad bru

  Fylkesveg 5406 er stengd ved Kallestad bru på Osterøy i Vaksdal kommune.  Bussen kan ikkje betene haldeplassane mellom Maskevikja - Kallestad bru.


  For oppdatert vegmelding klikk her 

  Informasjon frå Vaksdal kommune finn du her

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 18.02.20 12.08

 • 994 Ragde: Hent meg utilgjengeleg 18 - 28 februar

  Grunna trefelling vil Hent meg-tilbodet vere utilgjengeleg mellom Ragdevegen nr. 3 - 9 og Ragde snuplass i perioden 18. - 28. februar. Ordinært rutetilbod vil gå som normalt.

  Gyldig til: 29.02.20 03.20

  Sist oppdatert: 21.02.20 07.20

 • 27, 28 Haldeplass Bjørnsons gate flytta

  I samband med utbygging av Bybanen er haldeplassen Bjørnsons gate retning Danmarks plass fjerna. Alternativ haldeplass er Hunstadsvingen (ved Helse Vest IKT).

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 21.02.20 07.20

 • 654, 671, 678 Haldeplass Førlandskrysset E39 stengd

  Bussar på linje 654, 671 og 678 mot Rommetveit/Leirvik vil ikkje betene haldeplassen Førlandskrysset E39 i sørgåande retning inntil vidare. Haldeplassen er stengd for desse linjene på grunn av trafikksikkerheit.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 21.02.20 07.20

 • 14, 83 Kanalveien stengd for gjennomkøyring

  Kanalveien vart stengd for gjennomkøyring måndag 7. oktober 2019. Dette fører til at bussane må køyre Fjøsangerveien og følgjande haldeplassar blir ikkje betjent:

  • Kanalveien - alternative haldeplassar er "Reperbanen"(gjeld begge retningar)
  • Postterminalen - alternative haldeplassar er "Reperbanen"(gjeld begge retningar)
  • Kanalveien Minde allé - alternativ haldeplass er "Reperbanen"(retning mot sentrum)
  • Kanalveien ved Elvebakken - alternativ haldeplass er "Minde" eller "Kristianborg" (retning mot sentrum)

   

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 30.09.19 15.22

 • 23E, 26, 50E, 53, 54 Endringar i Sandslikrysset frå 9. september

  I samband med ombygging av rv. 580 Sandslikrysset vert stoppmønsteret til fleire linjer endra litt frå og med måndag 9. september.

  Nytt køyremønster
  Av- og påkøyring til Sandslivegen vert stengd, og trafikken mellom Birkelandsskiftet og Sandslivegen må gå via Sandslimarka. Det vert etablert ny rundkøyring i Sandslimarka og omkøyringsveg til Flyplassvegen over parkeringsplassen ved Biltema.

  Haldeplassar nedlagt og flytta
  Følgjande haldeplasser vert lagt ned eller flytta på grunn av omlegginga:

  • Sandslikrysset, begge retningar, vert lagt ned permanent. Alternativ haldeplass er Gomarshaug eller Sandslihaugen
  • Stølshaugen (retning mot Birkelandsskiftet/Lagunen) vert lagt ned permanent. Alternativ haldeplass er Sandslihaugen
  • Sandslihaugen vert ikkje betjent av linje 26 Åsane terminal /Birkelandsskiftet
  • Busstoppa ved Håvardstun vert flytta ca. 50 m østover i løpet av anleggsperioden, til den andre sida av Håvardstunbrua.

  Berørte linjer

  • Linje 23E Haldeplassane Stølshaugen og Sandslikrysset vert ikkje betjent. Erstatningshaldeplass er Sandslihaugen. Sjå kart for linje 23E

  • Linje 26 Haldeplass Sandslihaugen og Stølshaugen blir ikkje betjent. Alternativ haldeplass er Sandsligården eller HåvardstunSjå kart for linje 26

  • Linje 50E Haldeplass Stølshaugen og Sandslikrysset vert ikkje betjent. Alternativ haldeplass er Gomarshaug eller SandslihaugenSjå kart for linje 50E

  • Linje 53 Sandslikrysset vert ikkje betjent. Alternativ haldeplass er Gomarshaug eller HåvardstunSjå kart for linje 53

  • Linje 54 Må køyre omkøyringsveg via Sandslimarka. Stølshaugen vert ikkje betjent i retning mot Lagunen. Sjå kart for linje 54


  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 21.02.20 07.20

 • 950 Haldeplass Dale Heradshus erstattar Dale sentrum

  I samband med langvarig anleggsarbeid ved nye Dale barne- og ungdomsskule vert haldeplassen Dale sentrum lagt ned frå og med måndag 13. august 2018. Ny haldeplass, Dale heradshus, vert oppretta i Konsul Jebsens gate. Både skulebussar, ordinære rutebussar og ekspressbussar vil nytta det nye stoppet frå og med måndag 13. august 2018. Anleggsarbeidet vil vare i ca. to år.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 21.02.20 07.20

 • 2080 Sunnhordlandsruta: Stor passasjerpågang fredag ettermiddag

  Gyldig til: 20.06.20 18.16

  Sist oppdatert: 21.02.20 07.20

 • 103 Endra trasé for Servicelinjen på Møhlenpris

  Grunna anleggsarbeid er haldeplassen i Thormøhlens gate stengd. Servicelinjen snur i enden av Prof. Hansteens gate ved Tullins gate, medan arbeidet pågår. Reisande frå Thormøhlens gate kan nytta haldeplass i Professor Hansteens gate.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 21.02.20 07.20

 • 103 Endra trasé for servicelinja på Nordnes

  Langvarig anleggsarbeid gjer at bussen ikkje kan køyre Strandgaten heilt ut til Akvariet som vanleg. Som følgje av at Nordnesbakken er stengd vil bussen køyre opp til Nordnesveien ved Tollbodallmenningen.

  Yterste del av Strandgaten og haldeplassen Sjøfarendes aldershjem vert ikkje betent. 

  Traseen for servicelinja vert: StrandkaiterminalenC. Sundts gateTollbodallmenningenMargaretastredetHaugeveienKlosteret

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 21.02.20 07.20

 • 790, 791 Halsnøy: Haldeplassar nedlagt frå 5. november 2018

  Haldeplassane Høylandsbygd, Hauge skule og Myro vert lagt ned frå og med måndag 5. november. Dette skjer på grunn av ikkje tilfredsstillande snutilhøve for buss på denne strekninga. Alternativ haldeplass for reisande til og frå Høylandsbygd er Hillestad. Linje 790 og 791 får ny start- og endehaldeplass på Halsnøy industribase.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 21.02.20 07.20

Avslutta driftsmeldingar

 • 23, 23E, 424, 441, 442, 445 ... Forseinkingar i fredagsrushet

  Mykje trafikk gir forseinkingar i fredagsrushet.

  Berørte linjer: 23, 23E, 424, 441, 442, 445, 450, 460, 460E

  Gyldig til: 21.02.20 16.20

  Sist oppdatert: 21.02.20 16.20

 • 1004 Gjermundshamn - Årsnes: Forseinkingar i rute 2

  Grunna vêrforholda kan det medføre forseinkingar i rute 2.

  Rutetabell finn du påskyss.no.

  Gyldig til: 22.02.20 03.59

  Sist oppdatert: 21.02.20 15.36

 • 1021 Fedje-Sævrøy: Mellombels innstilt

  Ferjesambandet er innstilt inntil vidare grunna uvêr.

  Gyldig til: 22.02.20 03.59

  Sist oppdatert: 21.02.20 15.36

 • 1020 Leirvåg-Sløvåg: Mellombels innstilt

  Ferjesambandet er innstilt inntil vidare grunna uvêr.

  Gyldig til: 22.02.20 03.59

  Sist oppdatert: 21.02.20 15.36

 • 1011 Langevåg-Buavåg: Mellombels innsitlt

  Sambander er innstilt inntil vidare grunna uvêr.

  Gyldig til: 22.02.20 03.59

  Sist oppdatert: 21.02.20 15.36

 • 1008 Ranavik-Skjersholmane: Rute 1 mellombels innstilt

  Rute 1 i sambander er innstilt inntil vidare grunna teknisk problem.

  Rutetabell finn du påskyss.no.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 21.02.20 15.36

 • 90 Forseinkingar må påreknast

  Vegen med Grimesvingene er no opna att. Forseinkingar måpåreknast på avgang kl. 10:48 frå Arna terminal.

  Gyldig til: 21.02.20 11.20

  Sist oppdatert: 21.02.20 11.20

 • 1008 Skjersholmane: Redusert kapasitet fredag avgang kl. 08:15

  Ferjesambandet Ranavik - Skjersholmane:
  Grunna transport av farlig last vert det redusert kapasitet på avgang kl. 08:15 frå Skjersholmane fredag 21. februar. Max 12 passasjerar.

  Gyldig til: 21.02.20 08.20

  Sist oppdatert: 21.02.20 08.20

 • 15 Avgang frå Bergveien 7:49 forseinka

  Avgang frå Bergenvein 7:49 er forseinka grunna tekniske problem med buss.

  Gyldig til: 21.02.20 08.05

  Sist oppdatert: 21.02.20 08.05

 • 12 Avgang frå Mannsverk 7:25 forseinka

  Avgang frå Mannsverk 7:25 er forseinka grunna tekniske problem med buss.

  Gyldig til: 21.02.20 07.45

  Sist oppdatert: 21.02.20 07.45

 • 27 Avgang frå Åsane terminal 7:10 forseinka

  Avgang frå Åsane terminal 7:10 er forseinka grunna tekniske problem med buss.

  Gyldig til: 21.02.20 07.30

  Sist oppdatert: 21.02.20 07.30

 • 91, 925, 930 Bjørkhaug- og Sætretunnelen stengd

  Bjørkhaug- og Sætretunnelen er meld stengde grunna bilberging. Omkøyring via Ytre Arna kan gi forseinkingar.

  Gyldig til: 22.02.20 03.59

  Sist oppdatert: 21.02.20 07.10

 • 3, 4, 300 E39 Glaskar- og Selviktunnelen varsla stengd til kl. 05:30 mot sentrum

  E39 Glaskar- og Selviktunnelen er varsla stengd til kl. 05:30. Omkøyring via Ervikvegen kan føre til nokre forseinkingar.

  Gyldig til: 21.02.20 05.30

  Sist oppdatert: 21.02.20 05.30

 • 40, 445, 450, 460, 484, 485 ... Lyderhorntunnelen varsla stengd mot vest frå kl. 22:00

  Rv. 555 Lyderhorntunnelen er varsla stengd mot vest grunna vedlikehaldsarbeid frå kl. 22:00. Omkøyring via Loddefjord kan medføre litt forseinking.

  Berørte linjer: 40, 445, 450, 460, 484, 485, 495, 499

  Gyldig til: 21.02.20 05.30

  Sist oppdatert: 21.02.20 05.30

 • Reiseplanleggar Tekniske problem med reiseplanleggar

  Vi har for tida tekniske problem med reiseplanleggar og appen Skyss Reise. Vi jobbar med å rette opp i feilen og håpar at dette vil vere kortvarig. Beklagar ulempene dette medfører. 

  Andre hjelpemiddel som kan nyttast:

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 20.02.20 18.34

 • Reiseplanleggar Tekniske problem med reiseplanleggar

  Vi har for tida tekniske problem med reiseplanleggar og appen Skyss Reise. Vi jobbar med å rette opp i feilen og håpar at dette vil vere kortvarig. Beklagar ulempene dette medfører. 

  Andre hjelpemiddel som kan nyttast:

   

   

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 20.02.20 08.33