Aktive driftsmeldingar

 • Bømlo Svortland terminal opnar att 30. mars

  Svortland terminal opnar att 30. mars etter å ha vore stengd sidan i haust. Følgjande linjer vert no flytta frå Svortland terminal midlertidig til Svortland terminal: 

  • 552, 555, 556, 558, 559, 800

  Terminalkart:

  Gyldig til: 10.04.20 23.59

  Sist oppdatert: 24.03.20 10.38

 • Buss og Bybane Endringar i rutetilbodet pga. koronavirus

  Inntil vidare er rutetilbodet for buss og Bybanen redusert tilsvarande sommarruter eller skolefri. Alle nattavganger og trygt heim-ruter, natt til laurdag og natt til søndag, er også innstilt inntil vidare. 

  Oppdatert informasjon og oversikt over endringane finn du her

  Reiseplanleggar er oppdatert med nye avgangstider.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 26.03.20 08.09

 • 990 Avkorta trasé grunna stengd veg

  Rv. 13 er periodevis stengd ved Teigen måndag til fredag fram til 24. april. Dette gjer konsekvenser for fleire av turane på linje 990. Det vert ingen gjennomgåande køyring når vegen er stengd.

  Turer som kan bli råka er:

  Frå Voss

  • Avgang kl. 07:45 (startar på Bu terminal)
  • Avgang kl. 11:10
  • Avgang kl. 12:50

  Når vegen er stengd går turane kun til Fresvik. Egen buss blir satt opp frå Tyssedal til Odda og følgjer rutetabell. 

  Frå Odda til Voss

  • Avgang kl. 12:25
  • Avgang kl. 14:10

  Når vegen er stengd går turane kun til Tyssedal. Egen buss blir satt opp frå Fresvik til Voss og følgjer rutetabell. 

   

  Gyldig til: 24.04.20 16.30

  Sist oppdatert: 19.03.20 10.48

 • Skyss kundesenter Stengd inntil vidare

  Kundesenteret vårt og hittegodskontor på Bergen busstasjon er stengd frå måndag 16. mars og inntil vidare. 

  Der er fortsatt mogleg å kontakte oss her:

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 16.03.20 09.14

 • Korona Avgrensingar i kollektivtransporten

  Berre reisande som får sitjeplass, eller som finn ståplass i ein avstand på 1 meter til neste ståande får no gå på buss og bybane i Vestland fylkeskommune. 

  Vi ber alle reisande om hjelp til å avgrense koronasmitte. 
  Les meir om tiltak i kollektivtransporten i Vestland Fylkeskommune her

   

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 12.03.20 11.02

 • 27, 28 Haldeplass Bjørnsons gate flytta

  I samband med utbygging av Bybanen er haldeplassen Bjørnsons gate retning Danmarks plass fjerna. Alternativ haldeplass er Hunstadsvingen (ved Helse Vest IKT).

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 07.04.20 08.20

 • 654, 671, 678 Haldeplass Førlandskrysset E39 stengd

  Bussar på linje 654, 671 og 678 mot Rommetveit/Leirvik vil ikkje betene haldeplassen Førlandskrysset E39 i sørgåande retning inntil vidare. Haldeplassen er stengd for desse linjene på grunn av trafikksikkerheit.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 07.04.20 08.20

 • 950 Haldeplass Dale Heradshus erstattar Dale sentrum

  I samband med langvarig anleggsarbeid ved nye Dale barne- og ungdomsskule vert haldeplassen Dale sentrum lagt ned frå og med måndag 13. august 2018. Ny haldeplass, Dale heradshus, vert oppretta i Konsul Jebsens gate. Både skulebussar, ordinære rutebussar og ekspressbussar vil nytta det nye stoppet frå og med måndag 13. august 2018. Anleggsarbeidet vil vare i ca. to år.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 07.04.20 08.20

 • 103 Endra trasé for Servicelinjen på Møhlenpris

  Grunna anleggsarbeid er haldeplassen i Thormøhlens gate stengd. Servicelinjen snur i enden av Prof. Hansteens gate ved Tullins gate, medan arbeidet pågår. Reisande frå Thormøhlens gate kan nytta haldeplass i Professor Hansteens gate.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 07.04.20 08.20

 • 103 Endra trasé for servicelinja på Nordnes

  Langvarig anleggsarbeid gjer at bussen ikkje kan køyre Strandgaten heilt ut til Akvariet som vanleg. Som følgje av at Nordnesbakken er stengd vil bussen køyre opp til Nordnesveien ved Tollbodallmenningen.

  Yterste del av Strandgaten og haldeplassen Sjøfarendes aldershjem vert ikkje betent. 

  Traseen for servicelinja vert: StrandkaiterminalenC. Sundts gateTollbodallmenningenMargaretastredetHaugeveienKlosteret

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 07.04.20 08.20

 • 790, 791 Halsnøy: Haldeplassar nedlagt frå 5. november 2018

  Haldeplassane Høylandsbygd, Hauge skule og Myro vert lagt ned frå og med måndag 5. november. Dette skjer på grunn av ikkje tilfredsstillande snutilhøve for buss på denne strekninga. Alternativ haldeplass for reisande til og frå Høylandsbygd er Hillestad. Linje 790 og 791 får ny start- og endehaldeplass på Halsnøy industribase.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 07.04.20 08.20

Avslutta driftsmeldingar

 • 300 Fløyfjelltunnelen er varsla stengd frå kl. 22:00

  E39 Fløyfjelltunnelen mot sentrum er varsla stengd frå kl. 22:00. Omkøyring via sentrum kan føre til litt forseinking. Haldeplassande utenom vanleg trasé blir ikkje betjent.

  Gyldig til: 08.04.20 03.59

  Sist oppdatert: 08.04.20 03.59

 • 4, 5, 6, 10, 12, 13 ... Fv. 555 Sydnestunnelen varsla stengd frå kl. 22:00

  Fv. 555 Sydnestunnelen (kollektivtunnelen mellom sentrum og Møhlenpris) er varsla stengd frå kl. 22:00. Omkøyring via Nøstet eller Nygårdstunnelen vil medføre forseinkingar.

  Berørte linjer: 4, 5, 6, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 40, 50E

  Gyldig til: 08.04.20 03.59

  Sist oppdatert: 08.04.20 03.59

 • 3, 4, 300 E39 Glaskar- og Selviktunnelen varsla stengd frå kl. 22:00

  E39 Glaskar- og Selviktunnelen er varsla stengd frå kl. 22:00 grunna anleggsarbeid. Omkøyring via Ervikvegen kan føre til forseinking. Haldeplass Eidsvåg E39 blir ikkje betjent medan vegen er stengd. Bruk haldeplass Eidsvåg i Ervikveien.

  Gyldig til: 08.04.20 03.59

  Sist oppdatert: 08.04.20 03.59

 • 4, 12, 15, 15, 18, 19 ... Løvstakktunnelen varsla stengd frå kl. 22:00

  Fv. 540 Løvstakktunnelen er varsla stengd grunna vedlikehaldsarbeid frå kl. 22:00. Omkøyring vil føre til forseinkingar til/frå Fyllingdalen.

  NB! Grunna stenging av Carl Konows gate vil bussane køyre via Damsgårdstunnelen og Knappetunnelen mot Fyllingsdalen.

  Haldeplassane Gyldenpris (i begge retningar) og Løvstakktunnelen blir ikkje betjent medan tunnelen er stengd. Omkøyring mot Bergen sentrum via Melkeplassen og Gabriel Tischendorfs vei i . Haldeplass Gyldenprisveien i Michael Krohns gate vil bli betent i retning mot sentrum.

  Berørte linjer: 4, 12, 15, 15, 18, 19, 28, 50E

  Gyldig til: 08.04.20 03.59

  Sist oppdatert: 08.04.20 03.59

 • 2080 Sunnhordlandsruta: Innstilte turer

  Grunna tekniske problemer er turer med MS Tranen innstilt ut dagen. Det gjeld følgjande turar:

  - Avgang 17:26 frå Sunde til Leirvik

  - Avgang 18:07 frå Leirvik til Fjelbergøy, Borgundøy og Ølen. Vi beklagar ulempen!

  Gyldig til: 07.04.20 19.10

  Sist oppdatert: 07.04.20 18.30

 • 18 Forseinka

  Avgang 17:09 fra Formannsvei er dessverre over 20 minutt forsinket pga. busshavari.

  Gyldig til: 07.04.20 17.40

  Sist oppdatert: 07.04.20 17.40

 • 600 Forseinkingar grunna redusert framkome

  Ei trafikkulykke på E39 Osveien ved Tøsdalsskiftet gjer no nokre forseinkingar på linja

  Gyldig til: 07.04.20 17.00

  Sist oppdatert: 07.04.20 16.54

 • 457, 471, 474, 479 Svært glatte vegar i Øygarden

  Fleire turar er no innstilt i påvente av salting av vegane. Både sidevegar og hovudvegar i Øygarden og på Askøy er så glatt at busstrafikken vert innstilt på morgonen.

  Det gjeld mellom Toftarøy, Turøy, Herdlevær og strekninga mellom Hellesøy og Tjeldstø.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 06.03.20 07.06