Modalen og Vaksdal

Jule- og nyttårshelga 2018/2019

 • 24. desember
  Laurdagsruter til ca. kl. 16.00
 • 25. desember
  Alle linjer er innstilte

 • 26. desember
  Søndagsruter
 • 27.-28. desember
  Kvardagsruter
  Ruter merka med skoledagar køyrer ikkje
 • 29. desember
  Laurdagsruter

 • 31. desember
  Laurdagsruter

 • 1. januar
  Søndagsruter

Påske 2019

 • 15.-17. april
  Kvardagsruter
  Ruter merka med skoledagar køyrer ikkje
 • 18. april – Skjærtorsdag
  Søndagsruter

 • 19. april – Langfredag
  Alle linjer er innstilte
 • 20. april - Påskeaftan
  Laurdagsrutar 
 • 21. april – 1. påskedag
  Alle linjer er innstilte

 • 22. april – 2. påskedag
  Søndagsruter

 Klikk her for bussruter for Modalen og Vaksdal

Heilagdagar mai/juni 2019

 • 1. mai
  Søndagsruter

 • 17. mai
  Søndagsruter
 • 30. mai
  Søndagsruter
 • 8. juni – Pinseaftan
  Laurdagsruter
 • 9. juni – 1. pinsedag
  Søndagsruter

 • 10. juni – 2. pinsedag
  Søndagsruter

 

Klikk her for bussruter for Modalen og Vaksdal