Buss

NB: Redusert rutetilbod frå måndag 23. mars, og ingen nattruter frå 20. mars

Ver merksam på at rutetabellar for områder som har redusert tilbod er ikkje tilgjengeleg, og det er for tida ikkje mogleg å bestille rutetabellar på papir på grunn av endra rutetilbod som følgje av Korona-situasjonen. 

 Sjå reiseplanleggaren for oppdatert ruteinfomasjon

Andre tilbod:
Trygt heim - for ungdom
Flybuss og andre ekspressbussar
HentMeg i Odda

Her finn du oversikt over korleis finne ruteinfomasjon for alle områdene for Hordaland. Vel i lista under