Buss

Her finn du oversikt over alle bussruter for Hordaland. Vel område i listen under.

Frå 11. mai er rutetilbodet tilnærma som normalt, men har berre halv kapasitet på grunn av koronarestriksjonar.
Ingen nattruter. Sjå meir info

Trygt heim - for ungdom- NB Innstilt inntil vidare
Flybuss og andre ekspressbussar
HentMeg i Odda

For privatpersonar som ikkje har anna moglegheit, kan du her bestille papirutgåva av rutetabellar. Bruk bestillingskjemaet her