Buss

Her finn du oversikt over alle bussruter for Hordaland. Vel område i listen under.

Frå 11. mai er rutetilbodet tilnærma som normalt, men har berre halv kapasitet på grunn av koronarestriksjonar. Sjå meir info
Nattruter startar opp frå 1. juni.

Trygt heim - for ungdom
Flybuss og andre ekspressbussar
HentMeg i Odda

For privatpersonar som ikkje har anna moglegheit, kan du her bestille papirutgåva av rutetabellar. Bruk bestillingskjemaet her