Heilagdagsruter snøggbåt 2018/2019

Her finn du oversikt over ruteendringar for snøggbåtar i Hordaland i samband med helge- og høgtidsdagane i 2019. Alle ruteendringane står òg oppført i ruteheftet for ferjer og snøggbåtar. Reiseplanleggar er òg oppdatert med endringane.

Askøyruta

Austevollsruta

Nordhordlandsruta

Sunnhordlandsruta