Undersøkelse om rutetabeller på skyss.no

Skjema for deg som bruker rutetabeller i pdf på skyss.no

Hvorfor oppsøker du denne nettsiden med rutetabeller?
Jeg skal finne rutetider for:
Hvor ofte oppsøker du nettsiden med rutetabeller?
Bruker du også noen av disse tjenestene?
Hvis denne siden med rutetabeller ikke fantes, hvordan ville du finne rutetider da?
Hvor ofte bruker du internett?