Ruter for Bybanen heilagdagar 2017/2018

Påske 2018

26. - 28. mars:

 • Kvardagsruter
 • Avgang kvart 10. min i staden for kvart 4.-8. min 

29. og 30.  mars (skjærtorsdag og langfredag):

 • Søndagsruter

31. mars (påskeaftan):

 • Laurdagsruter med nattavganger

1. og 2. april (1. påskedag og 2. påskedag):

 • Søndagsruter

Heilagdagar mai og juni 2018

 • 1. mai
  Søndagsruter

 • 10. mai – Kristi Himmelfartsdag
  Søndagsruter
 • 19. mai – Pinseaftan
  Laurdagsruter
 • 20. og 21. mai – 1. og 2. pinsedag
  Søndagsruter

Klikk her for ruter for Bybanen