Mista/feil på Skysskortet

Mistet Skysskortet som er brukt i nettbutikken

Dersom du mister Skysskortet, gjør du følgende:

  1. Gå til nettbutikken og slett Skysskortet
  2. Bestill eit nytt Skysskort på skyss.no og registrerer det i nettbutikken. Da kan du bruke det nye Skysskortet på lik linje som det forrige. I påvente av nytt Skysskort, må du ha med kvittering fra nettbutikken for å kunne reise om du har gyldige billettar i nettbutikken.  

Du kan berre ha eitt Skysskort registrert på deg i nettbutikken. Men du kan også ha Skysskort registrert på underbrukere på din konto, for eksempel til barn eller andre familiemedlemmer. 

Les meir om endra bruk av Skysskortet

Les meir om nettbutikken

 

Mistet/øydelagt/stole Skysskortet med reisepenger eller billetter kjøpt på billettmaskin eller hos sjåfør
D
ersom du har mista eller det er feil på ditt Skysskort skal det meldast inn til oss. Du må kunne dokumentere at du er rette innehavar av Skysskortet for å få innhaldet erstatta. Den rette innehavar er den personen som enten har registrert kortet i sitt namn, eller som ved hjelp av kjøpskvittering med kortnummer og bankkvittering kan dokumentere at vedkommande er rette eigar av Skysskortet.

Ved defekt eller øydelagt Skysskort må du fylle ut og sende inn skjemaet under eller vende deg til vårt kundesenter for eventuell refusjon. For Skysskort som er defekt/har slutta å virke, blir både kortet og innhaldet erstatta kostnadsfritt. 

Vårt kundesenter

Kjøp av billettar

Slik behandlar Skyss personopplysningane dine

Fyll ut skjemaet

Meldinga gjeld (Må fylle ut!)